Wychowanie i profilaktyka
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

Kategoria
Szkolenie płatne
Termin
2019-03-25 15:00
Miejsce
MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Termin płatności
2019-03-30
Prowadzący
Elżbieta Babicz
Cena
400 zł

Program jest adresowany do uczniów w wieku 9-14 lat. Może być realizowany przez przeszkolonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz przez wychowawców na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych czy w świetlicach socjoterapeutycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet doskonale przygotowanych materiałów do pracy z uczniami.
Celem programu jest promocja zdrowia zdefiniowanego przez Światową Organizację Zdrowia jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności. Najważniejszym celem programu APTECZKA jest zatem promocja zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia. Cele szczegółowe zostały zbudowane wokół opracowanych i propagowanych przez Ministerstwo Zdrowia Islandii 10 Wskazówek pomocnych dla zachowania zdrowia psychicznego, uzupełnionych o kształtowanie postawy wdzięczności.

Cele szczegółowe:
a) budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy
b) rozwój umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi
c) troska o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne
d) kształtowanie pozytywnego myślenia oraz postaw: optymizmu, wytrwałości, pracowitości, życzliwości, wdzięczności (sprzyjających osiąganiu dobrych wyników w nauce i sukcesów w życiu)
e) pielęgnowanie kreatywności i ciekawości oraz rozwijanie zdolności poznawczych
f) rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji poprzez uważne oddychanie i ćwiczenia uważności
g) nabywanie wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu w zakresie niezbędnym do zrozumienia własnych reakcji
h) nauczenie uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i do samego siebie.
Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych.

Moduły programu:
Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?
Część 2. OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!
Część 4. KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
Część 5. WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
Część 7. SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
Część 10. MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

Terminy spotkań:
25.03.2019 - godz. 15:00-19:00
28.03.2019 - godz. 15:00-19:00
3.04.2019 - godz. 15:00-19:00


Koszt uczestnictwa: 400 zł

UWAGA!
1. 200 zł materiały - płatne na konto Centrum Pozytywnej Edukacji, 44 1050 1025 1000 0090 7273 3471
z dopiskiem Apteczka, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, placówka ( MODM Białystok) oraz szczegółowe dane do faktury
2. 200 zł szkolenie - płatne na konto MODM, 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231
z dopiskiem Apteczka, imię i nazwisko uczestnika


W związku z tym, że program jest działaniem z zakresu profilaktyki uniwersalnej można pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na szkolenia od Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( dotyczy szkół spoza Białegostoku).

 
 

Terminy

  • 2019-03-28 15:00
  • 2019-03-25 15:00
  • 00:00
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony