Carrying extra pounds can impact your sexual performance, and not just by lowering your self-esteem. Obese men have lower levels of the male hormone testosterone, which is important for sexual desire and producing an erection. Being overweight is also linked to high blood pressure and hardening of the arteries, which can reduce blood flow to the penis. For all habbitants of uae here is the choice of pharmacy online of trust where one can buy medicines online without rx. As a fact they can buy kamagra online generic alternative and get it quick right in uae enjoying speed delivery. Click here for more information. Other treatment options are ED drugs, hormone treatments, a suction device that helps create an erection, or counseling.

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Temat konferencji: "Kształcenie pozytywnych postaw wobec własnego ciała i zdrowia wśród dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowania fizycznego."

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11

Termin : 15.03.2017r., rozpoczęcie  godz. 10.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 13:30

Organizatorzy:   Dyrektor Publicznego Gimnazjum  nr 15 mgr Jacek Pronobis, mgr Justyna Drągowska nauczyciel wychowania fizycznego, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Young Learners Resource Center przy Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz uczniów klas I-III gimnazjów do udziału w VI Miejskim Konkursie Piosenki Angielskiej "SING A SONG" organizowanym pod Honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów na 7 - godzinne warsztaty, które poprowadzi edukator i specjalista w zakresie terapii pedagogicznej z Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju Arkana w Łodzi.

Czytaj więcej...

Zapraszamy szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, zainteresowanych nauczycieli, także z placówek niepublicznych na szkolenie wg autorskiego programu Aleksandry Karasowskiej.

Czytaj więcej...

Kurs dedykowany pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom.

Spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona pt. "Trening Skutecznego Nauczyciela"

Czytaj więcej...

Zapraszamy na ciekawe warsztaty dedykowane pedagogom, psychologom i nauczycielom pracujacym z dziecmi w wieku 5-9 lat.

Czytaj więcej...

Zapraszamy wychowawców klas IV-V szkół podstawowych, szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), zainteresowanych nauczycieli na szkolenie "Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia Na Tropie".

Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku Programów Rekomendowanych (www.ore.edu.pl/programy-profilaktyczne). 

Czytaj więcej...

Zapraszamy wychowawców klas VI szkół podstawowych i starszych (gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna), szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutów, zainteresowanych nauczycieli na szkolenie: Program profilaktyczny ,,DEBATA”

Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku Programów Rekomendowanych (www.ore.edu.pl/programy-profilaktyczne). 

Czytaj więcej...

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową,  z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zapraszają uczniów gimnazjów z powiatu białostockiego do udziału w konkursie - II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Centrum Zasobów Języka Angielskiego (ul. Poleska 27) zaprasza studentów oraz nauczycieli języka angielskiego na cykl webinarów metodycznych organizowanych przez Departament Edukacji USA - „American English Webinars”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Planowane uruchomienie kursu marzec 2017 r. 

Najbliższe wydarzenia

27
Lut
Termin: 27 luty 2017, 15:30
Zagadnienia poruszane podczas warsztatu: - przyczyny niechęci do czytania, - prezentacja metod i ćwiczeń sprzyjających doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów, - sposoby motywowania uczniów do czytania,

27
Lut
Termin: 27 luty 2017, 17:00
Prowadzący podzieli się z uczestnikami warsztatów własnymi doświadczeniami z pracy metodą lekcji odwróconej.

28
Lut
Termin: 28 luty 2017, 17:15
W oparciu o wybrane powieści graficzne (np. twórczość Marzi) spróbujemy stworzyć konkretny i ciekawy scenariusz zajęć lekcyjnych.

01
Mar
Termin: 01 marzec 2017, 16:00
Nauczyciele PS NR 47 w Białymstoku.

logo CB color bez tla www szare

Studia podyplomowe Collegium Balticum

Studia prowadzone przez Szczecińską Szkołę Wyższą we współpracy z MODM

przejdź

Platforma E-learningowa MODM

Bezpłatne szkolenia realizowane przez Internet na platformie MOODLE

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia i potwierdzenia udziału w szkoleniach

przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
10
14
16
Data : 2017-02-16
17
18
22
Data : 2017-02-22
23
25
26

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony