Nauczyciele i osoby z sektora oświaty - bezrobotni, niepracujący i zagrożeni zwolnieniem mogą wziąć udział w projekcie realizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii.
Start
USUS 2015

Do projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. w drugim kwartale br. przystąpiła nowa placówka – Przedszkole Samorządowe nr 32 „Bajkowe Miasteczko” do projektu z w/w placówki przystąpiło 9 nauczycielek. W placówce został zainstalowany sprzęt IT dzięki któremu nastąpiła zdecydowanie poprawa jakości realizacji zajęć oraz prowadzonych praktyk studenckich.

Więcej…
 
Informacja o naborze do projektu "Adaptacja i zatrudnienie"
Nauczyciele i osoby z sektora oświaty - bezrobotni, niepracujący i zagrożeni zwolnieniem mogą wziąć udział w projekcie realizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii.
Więcej…
 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Więcej…
 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej.
Więcej…