Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok:

  1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
  3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Ośrodek nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie MODM. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 688 32 73 lub pocztą ektroniczną: odo@modm.bialystok.pl

 

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wicedyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych
Fundacja Humanites, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, mają zaszczyt zaprosić na I Konferencję dla Liderów Oświaty: EDP - EKSPERCI DLA PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. (czwartek-piątek) w Hotelu Białowieskim, w Białowieży.

Szanowni Państwo.
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnych i płatnych szkoleń prowadzonych przez Doradców Metodycznych Miasta Białegostoku w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

- pobierz informator - 

Oferta w wersji drukowanej zostanie przekazana do skrytek w Departamencie Edukacji i niedługo powinna się pojawić w państwa placówkach. Jednoczesnie w najbliżych dniach zostanie opublikowana  na naszej stronie internetowej. 

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza rekrutację na funkcję doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

• wychowanie i profilaktyka oraz wychowanie do życia w rodzinie – 1 osoba,
• szkolnictwo zawodowe i doradztwo zawodowe – 1 osoba.

Termin:            25 września 2018r. godz. 14:00

Miejsce:            Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów do udziału w sierpniowo - wrześniowych konferencjach organizowanych przez doradców metodycznych miasta Białegostoku.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku serdecznie zaprasza na konferencję metodyczną "Szkoła zawodowa w trakcie reformy systemu oświaty. Pierwsze doświadczenia, wskazówki na przyszłość".

W trakcie konferencji zostaną min. zaprezentowane nowości oferty wydawniczej wydawnictwa WSiP i Nowa Era. Szczególnie polecamy spotkanie z przedstawicielem Nowej Ery, która wchodzi na rynek wydawniczy z ofertą dla kształcenia zawodowego.

Konferencja odbędzie się 3 września 2018 r. w godz. 13.00-15.15 w siedzibie MODM w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1 w sali nr 11.

Zapisy przez platformę IPO  do 3.09 br. do godz. 12.30.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego zaprasza do uczestnictwa w 210-godzinnym Kursie Kwalifikacyjnym Zarządzanie Oświatą, przeznaczonym dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Koszt: 1400 zł (płatność w ratach).

Zapisy poprzez Internetową Platformę Obsługi Szkoleń IPO.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się grupy. O utworzeniu się grupy oraz harmonogramie zajęć i opłat uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Zapraszamy!

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Planowane uruchomienie kursu - wrzesień 2018 r. 

Kurs jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych komptencji jezykowych poza ramami tego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu lub kl. I-III szkoły podstawowej.

Najbliższe wydarzenia

27
Paź
Termin: 27 październik 2018, 09:00
Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagamy także na 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony