O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatny warsztat „Jak wykorzystać metody pedagogiczno – teatralne w praktyce szkolnej?”.

Celem warsztatu jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawia ofertę bezpłatnychi płatnych szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych MODM w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Bieżące propozycje zostały przygotowane dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku.

Informator

Zapraszamy na kursy języka angielskiego.

Kurs obejmuje 60 godzin (20 x 3h lekcyjne).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  w godz. 17:00 – 19.30.

Koszt kursu: 550 zł – podręcznik w cenie kursu, możliwość płatności w ratach.

Grupy na różnym poziomie zaawansowania.

Start: październik 2017

Zapisy na platformie IPO lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji udzielają lektorzy: Karolina Zaborowska i Mariusz Truszkowski, tel. 85 688 32 73 lub 85 688 32 74.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji przyrodniczej w wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • diagnozowanie potrzeb doskonalenia kadry pedagogicznej;
  • prowadzenie I organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (geografii i chemii) szkół i placówek oświatowych;
  • upowszechnianie i realizacja edukacyjnych projektów unijnych propagujących wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania;
  • wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
  • organizowanie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących;
  • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi;
  • współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza rekrutację doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

  • język polski – szkoły podstawowe    - 1 osoba,
  • matematyka – szkoły podstawowe   - 1 osoba.

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Zadania nauczyciela - doradcy metodycznego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Informujemy, że poczynając od poniedziałku 24.07.2017 r. rozpoczynamy działalność w nowej siedzibie przy ul. Antoniuk Fabryczny 1, bud. "B" (dotychczas siedziba X LO).

Kontakt telefoniczny możliwy jest przez nr 695 634 481 (komórkowy) lub 856 883 273 (tymczasowy numer stacjonarny). 

 

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Planowane uruchomienie kursu - wrzesień 2017 r. 

Kurs jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych komptencji jezykowych poza ramami tego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu lub kl. I-III szkoły podstawowej.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy. m. in. praca przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, prywatne gabinety.

Warsztat spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na kurs dedykowany pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom:

Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA–ART - szkolenie certyfikacyjne.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:
* Trening Umiejętności Prospołecznych
* Trening Kontroli Złości
* Trening Wnioskowania Moralnego

Zapraszamy na pierwszy z bloku kursów, pilotażowego projektu „Sztuka terapii poprzez sztukę” 

Program obejmuje metody pracy i techniki z obszaru arteterapii wizualnej, akcentujące terapeutyczne zadania działań plastycznych w pracy z dziećmi: redukcję napięć, wyrażanie emocji, zwiększanie motywacji, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości, budowanie poczucia tożsamości, inicjowanie kontaktów opartych na wzajemnym szacunku, integrowanie grupy.

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, ogłasza nabór na nową edycję 3-semestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu", rozpoczynające się od września 2017 r.

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne lub absolwentów fizjoterapii.

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki mogą uzupełnić kwalifikacje z zakresu autyzmu w zmniejszonym wymiarze godzin.

Zainteresowanych studiami prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z podaniem danych do kontaktu zwrotnego).

Najbliższe wydarzenia

20
Wrz
Termin: 20 wrzesień 2017, 15:45
Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach prawnych w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami obowiązujące od 1 września 2017r. 
Szkolnictwo specjalne i integracyjne

23
Wrz
Termin: 23 wrzesień 2017, 00:00
Kurs 18-godzinny. Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Wykształcenie i doświadczenie pozwala na

27
Wrz
Termin: 27 wrzesień 2017, 15:15
[Zainteresowani nauczyciele]
Egzaminowanie, pomiar dydaktyczny, ocenianie i ewaluacja dydaktyczna

30
Wrz
Termin: 30 wrzesień 2017, 13:00
Program obejmuje metody pracy i techniki z obszaru arteterapii wizualnej, akcentujące terapeutyczne zadania działań plastycznych w pracy z dziećmi: redukcję napięć, wyrażanie emocji, zwiększanie motyw

03
Paź
Termin: 03 październik 2017, 15:30
8-godzinny kurs doskonalący
Szkolnictwo specjalne i integracyjne

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
5
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
25
26
28
29

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony