O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Aktualności

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i uczysz szacunku dla różnorodności i praw człowieka? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nabór trwa do 18 października.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom i nauczycielom, którzy:

  • uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,
  • odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej,
  • realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież,
  • ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny.

Nabór zgłoszeń trwa do 18.10.2020 roku i jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydat/ka powinien/a wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty tj. dwie rekomendacje, do 5 załączników, esej na temat umieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane na platformę.

Wdrażanie nowej podstawy programowej, zmian w kształceniu zawodowym, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom oraz nowoczesne technologie w szkołach i działania wychowawcze szkoły - to podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021

Polscy uczniowie lubią chodzić na zajęcia do szkoły, ale chcą w przyszłości częściowo uczyć się także zdalnie i szerzej korzystać z nowoczesnych technologii – to najważniejszy wniosek z badania ankietowego przepro-wadzonego w trakcie trwania pandemii przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN wraz z Zakładem Badań nad Procesem Uczenia się (UAM w Poznaniu). W badaniu wzięło udział blisko 5000 uczniów w wieku między 9 a 20 lat uczących się w szkołach podstawowych w klasach 4-8 i szkołach średnich w klasach 1-4. Dane zebrano na początku czerwca w dzienniku elektronicznym VULCAN.

W badaniu wzięło udział 4958 osób. 48% dziewcząt i 44% chłopców (8% nie określiło swojej płci). Badane osoby pochodziły ze wszystkich polskich województw. 22% z nich zamieszkiwało duże miasta, 37% miasta małe i 41% wsie. Badani uczyli się zarówno w szkołach znajdujących się na wsiach, jak i w małych i dużych miastach (ponad połowa uczniów mieszkających na wsiach uczyła się w szkołach małomiejskich). Celem badania było określenie, jak uczniowie korzystali z nowych technologii i kształcenia zdalnego przed pandemią, oraz jak wygląda ich kształcenie teraz – podczas pandemii. Zbadano także, czy uczniowie myśląc o przyszłej edukacji, wyobrażają ją sobie jako mocno lub słabo stechnicyzowaną.

Dostępne jest już nagranie z webinaru dla Dyrektorów na temat procesowego wsparcia szkół, dotyczącego wdrożenia myślenia krytycznego przez 4 lata (który prowadzili: Anna Jurewicz oraz Maciej Winiarek).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

https://www.youtube.com/watch?v=3271gsaqMWI

Miejski Ośrodek Doradztw Metodycznego serdecznie zaprasza Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcie, którego jesteśmy oficjalnymi partnerami.

Chcesz aby dzieci poznały jak mieszkają ich rówieśnicy w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej? Chcesz zachęcić dzieci do działań na rzecz własnego miasta? Chcesz otrzymać ciekawe materiały edukacyjne, dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

Jeśli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi tak, to projekt “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” jest dla Ciebie!

Aż 400 bezpłatnych egzemplarzy książki “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” czeka na przedszkola, szkoły i biblioteki z terenu całej Polski, które wezmą udział w naszym projekcie!

Każdy nauczyciel, który zarejestruje się do projektu "Bezpieczne domy - przyjazne miasta" otrzyma w pierwszym tygodniu września komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych - 2 publikacji: 1 książki z bajkami, 1 książki z 18 scenariuszami zajęć dotyczącymi mieszkalnictwa. Dodatkowo nauczyciele otrzymają linki do audioboków, piosenek o miastach jak i załączników z prezentacjami i zdjęciami niezbędnymi do przeprowadzenia ciekawych zajęć). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest deklaracja  przeprowadzenia  w okresie 1 września - 5 października 2020 roku 1 warsztatów o mieszkalnictwie.

Projekt  “Bezpieczne domy, przyjazne miasta ” realizowany jest przez Fundację Habitat for Humanity Poland oraz Fundację CultureLab. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią większego projektu “Build Solid Ground” oraz międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity International, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

4 czerwca 2020r odbyło się bardzo ciekawe webinarium  nt.” Dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczające do przedszkola”. Spotkanie miało na celu otwarcie dialogu na temat potrzeb i wspierania dzieci z doświadczeniem migracji, uczęszczających do białostockich szkół i przedszkoli. Mogliśmy przyjrzeć się temu zagadnieniu z różnych perspektyw – pracowników Fundacji Dialog (bezpośrednio wspierających rodziny migrantów), osób mieszkających w naszym kraju, pracujących w przedszkolach i szkołach pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz nauczycieli.

Uczestnicy otrzymali wiele przydatnych informacji na temat sytuacji prawnej rodzin z doświadczeniem migracji, poznali przykłady dobrych praktyk oraz wymienili się pomysłami i refleksjami. Niezmiernie cenne było spojrzenie na migrację z perspektywy rodziców i dziecka.

Miło nam poinformować, że w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego mamy aż trzech certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego! (Elżbieta Babicz, Grażyna Dawidowicz oraz Julita Majewska).

Już dziś zapraszamy dyrektorów do systemowego wsparcia dla szkół (4-letni projekt wdrożenia myślenia krytycznego z certyfikacją szkoły). Dlaczego program trwa aż 4 lata? Zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy zmienią się nasze nawyki oraz schematy myślowe (a to wymaga czasu), a warunki do zmiany będą bezpieczne dla wszystkich!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w sprawie realizacji przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Aby zapoznać się całym dokumentem, kliknij: Awans zawodowy nauczycieli - opinia MEN

  

Miło nam poinformować Szanownych Państwa, że Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku uzyskał zgodę od SHERBORNE ASSOCIATION UK w Bristolu, na oficjalne posługiwanie się logo stowarzyszenia, co oznacza, że po ukończeniu szkolenia II stopnia, uzyskane przez naszych kursantów trenerskie certyfikaty, będą posiadały również logo stowarzyszenia z Bristolu.

 

 

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony