Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego organizuje kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu TERAPII PEDAGOGICZNEJ.
Start
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego...
UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! MODM w Białymstoku zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego do udziału kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
Więcej…
 
Spacerkiem po Europie ...

MODM w Białymstoku zaprasza zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs "Spacerkiem po Europie – pomysły na realizację treści edukacji europejskiej na I etapie kształcenia".

Więcej…
 
Zaproszenie na konferencję metodyczną i lekcję otwartą
Dnia 6 listopada 2014r. o godz. 10.30-14.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Białymstoku odbędzie się Konferencja metodyczna pt. "Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością".

 

Więcej…
 
Zmiana terminu kursu „Edukacja przez ruch”
Informujemy, że zajęcia na 20 godzinnym kursie „Edukacja przez ruch wg koncepcji D. Dziamskiej” w dniach 29X i 30X są odwołane z powodu choroby prowadzącej. Zapraszamy w dniach 5XI i 6 XI 2014,  w godz. 16.30-19.30.
 
Decupage – zapraszamy…
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na warsztaty plastyczne „Decupage – poznajemy tajniki techniki” w dniu 04.11.2014, godz. 16.30-19.30 w PS nr 77.
Więcej…
 
Język angielski – zmiana terminu warsztatów.
Informujemy o zmianie terminu warsztatów z języka angielskiego.
Więcej…
 
Wizyta studyjna na Cyprze
W ramach realizacji projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w dniach 29.09 – 03.10.2014r.
Więcej…
 
Zespół samokształceniowy i sieć współpracy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą we wczesnym wspomaganiu, chcesz stworzyć zespół  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracujesz w zespole, w którym dzieje się coś ciekawego i chcesz się tym podzielić, przyjdź do nas, skontaktuj się z nami!

Więcej…
 
Lekcje otwarte - zmiana terminów
UWAGA!!! Nastąpiła zmiana terminów lekcji otwartych doradcy metodycznego nauczycieli szkół zawodowych Lucyny Brajer.
Więcej…
 
SZKOŁA TUTORÓW - Uwaga zmiana terminu!!
MODM zaprasza nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pragnących rozwijać swoje kompetencje wychowawcze  w budowaniu relacji osobowych z wychowankiem zgodnie z priorytetami Departamentu Edukacji Miasta Białystok na kurs organizowany we współpracy z Instytutem Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu SZKOŁA TUTORÓW. UWAGA - ZMIENIŁ SIĘ TERMIN I ZJAZDU!
Więcej…
 
Terapia Pedagogiczna - Kurs kwalifikacyjny
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego organizuje kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu TERAPII PEDAGOGICZNEJ.
Więcej…
 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – język obcy.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – język obcy.

Więcej…
 
Szkolnictwo specjalne
Uwaga! Informujemy, że brak jest już miejsc na szkolenia: Uczeń z autyzmem w mojej klasie, grupie przedszkolnej w dniu 2.12.2014 oraz na warsztat Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci  w dniu 10.12.2014r. Osoby zainteresowane tematyką zapraszamy w 2 semestrze roku szkolnego 2014/2015.
 
Cykl specjalistycznych szkoleń CEO

Doradcy metodyczni MODM serdecznie zapraszają na cykl specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli biologii, chemii, fizyki i matematyki uczących w gimnazjach.

Więcej…
 
Uczeń z autyzmem ... - brak miejsc
UWAGA!. Informujemy, ze brak jest już miejsc na szkolenie "Uczeń z autyzmem w mojej klasie, grupie przedszkolnej", w dniu 8.10.2014r. Organizujemy w dniu
2 grudnia 2014r.
w godz 16:00-19:00 drugą edycję tego szkolenia. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń.
 
Dodatkowe edycje szkoleń

W związku z dużym zainteresowaniem, MODM wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli organizuje dodatkowe edycje kursu "Edukacja przez ruch" oraz warsztatów "Pomysły na zimowe prace plastyczne dla dzieci młodszych i starszych, tworzenie przez dzieci dekoracji świątecznych".

Więcej…
 
Prawo zamówień publicznych
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  organizuje i zaprasza wszystkich pracowników oświaty do udziału w szkoleniu: Nowelizacja z dnia 29 sierpnia 2014 r. do ustawy Prawo zamówień publicznych – planowane zmiany w systemie zamówień publicznych
Więcej…