Carrying extra pounds can impact your sexual performance, and not just by lowering your self-esteem. Obese men have lower levels of the male hormone testosterone, which is important for sexual desire and producing an erection. Being overweight is also linked to high blood pressure and hardening of the arteries, which can reduce blood flow to the penis. For all habbitants of uae here is the choice of pharmacy online of trust where one can buy medicines online without rx. As a fact they can buy kamagra online generic alternative and get it quick right in uae enjoying speed delivery. Click here for more information. Other treatment options are ED drugs, hormone treatments, a suction device that helps create an erection, or counseling.

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

Jury VI Miejskiego Konkursu Piosenki Angielskiej "Sing a Song" pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku w składzie pani Magdalena Kiszko-Dojlidko, pan Mariusz Truszkowski, pani Urszula Wiluk i pani Joanna Lewczuk po skończonych obradach w dniu 15 marca 2017 roku podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień uczestnikom.

Treść werdyktu

Trwa nabór uczestników do drugiej grupy.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt z Sekretariatem MODM tel. 85 6642351 lub 85 8691250.

Kurs dedykowany pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom.

Spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona pt. "Trening Skutecznego Nauczyciela"

Czytaj więcej...

Zapraszamy wychowawców klas IV-V szkół podstawowych, szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), zainteresowanych nauczycieli na szkolenie "Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia Na Tropie".

Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku Programów Rekomendowanych (www.programyrekomendowane.pl). 

Czytaj więcej...

Zapraszamy wychowawców klas VI szkół podstawowych i starszych (gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna), szkolnych specjalistów (pedagogów i psychologów), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutów, zainteresowanych nauczycieli na szkolenie: Program profilaktyczny ,,DEBATA”

Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego z Banku Programów Rekomendowanych (www.programyrekomendowane.pl). 

Czytaj więcej...

Centrum Zasobów Języka Angielskiego (ul. Poleska 27) zaprasza studentów oraz nauczycieli języka angielskiego na cykl webinarów metodycznych organizowanych przez Departament Edukacji USA - „American English Webinars”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej. Planowane uruchomienie kursu marzec 2017 r. 

Najbliższe wydarzenia

25
Mar
Termin: 25 marzec 2017, 10:00
Kurs 43-godzinny TSN skierowany do całej kadry pedagogicznej różnych placówek. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności wprowadzania i utrzymywania samodyscypliny,

25
Mar
Termin: 25 marzec 2017, 09:00
Program szkolenia: - Podstawowe informacje o biblioterapii – cele, zadania. - Dobór literatury w biblioterapii dzieci ze szczególnym uwzględnieniem bajkoterapii. - Rodzaje bajek terapeutycznych. - Metody i formy pracy z dziećmi stosowane w biblioterapii. - Zasady konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. - Tworzenie własnej bajki terapeutycznej. Zgłoszenia na szkolenie przez

25
Mar
Termin: 25 marzec 2017, 09:00
Kurs 20-godzinny. Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat Cykl zajęć psychoedukacyjnych ( wg autorskiego programu SI) „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program

25
Mar
Termin: 25 marzec 2017, 09:00
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic, bibliotek, pedagodzy szkolni oraz zainteresowani. Program szkolenia: - Podstawowe informacje o biblioterapii – cele, zadania. - Dobór literatury w

27
Mar
Termin: 27 marzec 2017, 15:30
Jak mądrze kochać i wymagać – Szkoła dla Wychowawców – cykl warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” wg A. Faber, E. Mazlish - cykl 40-godzinnych warsztatów psychoedukacyjnych. Jak wskazują liczne

logo CB color bez tla www szare

Studia podyplomowe Collegium Balticum

Studia prowadzone przez Szczecińską Szkołę Wyższą we współpracy z MODM

przejdź

Platforma E-learningowa MODM

Bezpłatne szkolenia realizowane przez Internet na platformie MOODLE

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia i potwierdzenia udziału w szkoleniach

przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : 2017-03-02
15
Data : 2017-03-15
17
19
22
Data : 2017-03-22

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony