Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok:

  1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
  3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Ośrodek nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie MODM. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 688 32 73 lub pocztą ektroniczną: odo@modm.bialystok.pl

 

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Aktualności

MODM w Białymstoku organizuje i zaprasza Nauczycieli Edukacji Dla Bezpieczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem uprawnień i umiejętności na szkolenie (zgodne z  zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia ramowym programem i planem szkolenia z 2010 roku) aktualizujące uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

logotypy edukacja globalna

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza na konferencję pt. "Odpowiedzmy razem na wyzwania zmieniającego się świata - o edukacji globalnej w kontekście kompetencji kluczowych i Celów Zrównoważonego Rozwoju", które odbędzie się 13.11.2018 r. w siedzibie MODM przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 w Białymstoku.

Tematyka związana z zagadnieniami budowania własnej tożsamości, w tym edukacji seksualnej dotyczy jednak nie tylko dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ale także innych niepełnosprawności i dzieci zdrowych. 

Czytaj więcej...

Podczas dwugodzinnych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać tradycję, pochodzenie i specyfikę wielowiekowej orientalnej Sztuki Ebru, by następnie pod okiem instruktora,  każdy będzie miał możliwość wykonania swojej kompozycji na powierzchni wody oraz odbicia jej na wybrany przez siebie rodzaj papieru. Uczestnicy swoje prace zabierają ze sobą. Zapraszamy na 2 godziny relaksu, w miłej atmosferze i  przy wyjątkowym zajęciu.

Czytaj więcej...

Jeśli nie potrafisz grać w szachy tradycyjne, lub czujesz się w tym niepewnie, chciałabyś w pełni realizować podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, wprowadzić tę grę w szkole, przedszkolu, świetlicy szkolnej  to …. To spotkanie jest dla Ciebie! Japońskie szachy dla dzieci przełamują wszystkie bariery :-)

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych specjalistów i pracowników oświaty na certyfikowany warsztat szkoleniowy Trenera w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (szkolenie dwustopniowe).

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie mające na celu przygotowanie pedagogów i psychologów do samodzielnego realizowania Treningów Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Czytaj więcej...

Trening głosowy jest niezwykle potrzebny osobom, których narzędziem pracy jest ich własny głos. 

Warsztat głosowy obejmuje elementarną wiedzę oraz ćwiczenia z zakresu pracy głosem.

Czytaj dalej...

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia przygotowany do zrealizowania przez nauczyciela/wychowawcę w placówce.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Kurs tutorski I stopnia, który przygotowuje nauczycieli do pracy metodą tutoringu w szkole na każdym poziomie edukacyjnym. Tutoring względnia specyficzne różnice wynikające z wieku uczniów. Przygotowuje do współtworzenia w szkole klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu oraz szkoły skoncentrowanej na uczniu. Nauczyciele zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne; jako tutorzy będą też przygotowani do nawiązywania relacji z rodzicami i budowania partnerskiego współdziałania ou stron na rzecz rozwoju ucznia. (www.tutoring.org.pl)

Czytaj więcej...

Najbliższe wydarzenia

17
Lis
Termin: 17 listopad 2018, 10:00
Kurs przygotowujący do pracy z tekstami poetyckimi, zorganizowany we współpracy z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu w Białymstoku. Adresaci: zainteresowani poloniści szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Terminy

19
Lis
Termin: 19 listopad 2018, 12:30
Lekcja otwarta dla nauczycieli religii prawosławnej.

19
Lis
Termin: 19 listopad 2018, 12:30
Temat bieżący w klasie III LO  

19
Lis
Termin: 19 listopad 2018, 16:15
Współpraca w zespole samokształceniowym (6h) mająca na celu analizę wymagań przekrojowych i doświadczalnych podstawy programowej i wymianę doświadczeń w zakresie realizacji nowych treści w

19
Lis
Termin: 19 listopad 2018, 16:30
Na warsztaty zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy. 

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
7
Data : 2018-11-07
10
11
15
Data : 2018-11-15
16
17
Data : 2018-11-17
23
25

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony