Publikacje nauczycieli

Powinnością nauczyciela jest dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi, którzy tego potrzebują. Pozwala to mu na przekazywanie wraz z wiedzą cząstki samego siebie i utrwalanie swojej osoby w ich pamięci.


Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do publikowania na łamach serwisu Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku swoich programów, planów, konspektów, referatów, pomocy dydaktycznych oraz innych pomysłów i prac. Publikacje pozwolą innym na skorzystanie z doświadczeń a autorom będą pomocne w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.


Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z zasadami pisania i publikowania.

Materiałów przesłąnych niezgodnie z zasadami nie będziemy publikowali!!!!


Materiały można przesyłać na adres email: publikacje@modm.bialystok.pl

Dostępne Publikacje
UWAGA!!! Większość publikacji zamieszczona jest we fragmencie.
Całości dostępne są do pobrania bezpośrednio pod publikacjami.

 

CATEGORIES

Awans zawodowy

Tytuł Autor
1 Pożądane cechy opiekuna stażu
Aktualizacja: 15 październik 2016
Ewa Onoszko

Biologia i przyroda

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Przykładowy sprawdzian z biologii
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Łotko
2 Sprawdzian z działów: "Układ pokarmowy" i "Układ krążenia"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś

Chemia

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Analiza wyników egzaminu maturalnego 2010
Aktualizacja: 17 październik 2016
Izabela Poławska
2 Badanie wybranych wskaźników klasy czystości wód powierzchniowych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Izabela Popławska, Ewa Korbut-Papciak
3 Międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Iwona Frankowska, Elżbieta Olszewska
4 Porosty – wskaźnikiem zanieczyszczeń środowiska
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dorota Mironiuk, Katarzyna Ignatiuk
5 Scenariusze zajęć dotyczących produkcji szkła
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dorota Mironiuk, Katarzyna Ignatiuk
6 Zajęcia koła ekologicznego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Zielenkiewicz, Katarzyna Ignatiuk
7 Żywienie a chemia
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Obiedzińska

Europejskie projekty edukacyjne

TOP LINK
Tytuł Autor
1 E jak Erasmus i Europa
Aktualizacja: 1 maj 2019
Izabela Monieta, Grażyna Hodun
2 Mobilność Nauczycieli
Aktualizacja: 1 maj 2019
Izabela Monieta, Grażyna Hodun

Fizyka

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Karty pracy na lekcjach fizyki...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Ambrożewicz, Marzena Kardasz
2 Materiały na Konferencję Metodyczną
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Ciesielska
3 Ryzyk-fizyk
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Ciesielska
4 Uwagi do matury próbnej z fizyki
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Olędzka, Joanna Tarasiuk, Jolanta Trofimiuk, Lech Radzajewski, Joanna Ciesielska
5 Z czego składa się materia? Projekt edukacyjny z fizyki i chemii kl. 7 Szkoły Podstawowej
Aktualizacja: 8 październik 2019
Jolanta Trocka

Geografia

TOP LINK
Tytuł Autor
1 "Ziemia we Wszechświecie", "Atmosfera", "Tajemnica natury"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś
2 Geografia dla maturzystów - Zbiór zadań z rozwiązaniami
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grzegorz Dąbrowski
3 Karta pracy: oświetlenie ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś
4 Obóz naukowy dla młodych biologów
Aktualizacja: 17 październik 2016
Alina Kuczyńska
5 Pozostałości epok geologicznych na Ziemi Mielnickiej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Alina Kuczyńska
6 Sprawdzian z działu: ,,Regiony fizycznogeograficzne Polski”
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś
7 Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś
8 Turniej wiedzy geograficzno-matematycznej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Danuta Dobreńko, Jolanta Świerzyńska

Historia

TOP LINK
Tytuł Autor
1 W 90-lecie wskrzeszenia polskiego szkolnictwa w Białymstoku
Aktualizacja: 17 październik 2016
Jan Dworakowski

Informatyka

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Sprawdzian umiejętności posługiwania się edytorem tekstu
Aktualizacja: 17 październik 2016
Wiesław Woronowicz

Język polski

TOP LINK
Tytuł Autor
1 "Nikt nie może być szczęśliwy, kto dba tylko o siebie" – uzasadniamy słuszność słów Seneki
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Nurkowska
2 "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza – oglądamy dzieło pisarza z różnych punktów widzenia
Aktualizacja: 17 październik 2016
Wioletta Anna Soroczyńska
3 "Żywot ten śmierci istota", czyli spotkanie z barokiem
Aktualizacja: 17 październik 2016
Urszula Bardadyn, Grażyna Tuszyńska
4 Analiza i interpretacja wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pt. Nadgrobek Perlisi
Aktualizacja: 17 październik 2016
Honorata Kozłowska
5 Analiza i interpretacja wiersza Jana Lechonia pt. Herostrates
Aktualizacja: 17 październik 2016
Honorata Kozłowska
6 Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka
Aktualizacja: 17 październik 2016
Urszula Jurkowska, Honorata Kozłowska
7 Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Gołębiewska
8 Ballada jako gatunek synkretyczny
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Nurkowska
9 Czy mitologiczny Odyseusz jest godzien uwagi współczesnego czytelnika – człowieka XXI wieku?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Helena Szyszko
10 Dom w słowach i obrazach
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Sajkowicz, Katarzyna Nurkowska
11 Duchy są ciszą
Aktualizacja: 17 październik 2016
Jerzy Binkowski
12 Filmowe mieszanki gatunkowe, czyli o filmowych hybrydach gatunkowych.
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Meyer
13 Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie IV
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Marek
14 Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie VI
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Zimnoch, Wojciech Zimnoch
15 Konspekt lekcji: M. Twain "Pamiętniki Adama i Ewy"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marta Bielecka
16 Krytyczny obraz arystokracji w "Nie-Boskiej Komedii" i w "Lalce"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dorota Żmieńko, Bgusława Tomczuk
17 Materiał do lektury M. Musierowicz pt. "Opium w rosole"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Edyta Komło
18 Mitologiczne podróże
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Białogłowa, Anna Załuska
19 Model odpowiedzi - "Rozbieranie Justyny"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Maria Bartnicka
20 Model odpowiedzi do zadania...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Czyżewska
21 Na czym polega tragizm Rollisonowej?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grażyna Kowerko
22 Na schodach składni zdania złożonego – test
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Wlazło
23 Nie taka składnia straszna, jak ją malują
Aktualizacja: 17 październik 2016
Aneta Kuklicz-Dąbrowska
24 Obcy czy swój w „Mendlu Gdańskim”?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Renata Bączyk, Elżbieta Godlewska, Eliza Godlewska, Grażyna Kowerko, Urszula Muszyńska, Anna Piotrowska
25 Polacy i Żydzi w Lalce B. Prusa
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marta Białobrzeska
26 Pomiar dydaktyczny w procesie nauczania języka polskiego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Maria Bartnicka
27 Pomoc to...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Nurkowska
28 Problem niezawinionego cierpienia w życiu Edypa
Aktualizacja: 17 październik 2016
Renata Bączyk, Anna Piotrowska, Urszula Muszyńska, Elżbieta Godlewska, Eliza Godlewska, Grażyna Kowerko
29 Projekt edukacyjny: Legendy i zabytki Podlasia
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Andryszewska, Grażyna Makuszewska, Małgorzata Chorąży
30 Przedwakacyjne zmagania ze składnią zdania
Aktualizacja: 17 październik 2016
Julita Wasilewska, Katarzyna Powichrowska
31 Romantyczny bohater a kobiety
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kamionowska
32 Różne postawy człowieka wobec zła
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dorota Zmienko, Bogusława Tomczuk
33 Śmierć bohaterów romantycznych. Porównaj sceny śmierci Konrada Wallenroda i Jacka Soplicy
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Słowikowska
34 Sprawdzian – nowe zadania maturalne dla klasy drugiej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zofia Elżbieta Woronowicz
35 Sprawdzian wiedzy teoretycznoliterackiej i gramatycznej dla klasy VI
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marta Beata Gryko
36 Sprawdzian z języka polskiego w klasie czwartej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Mirosława Puszkaruk, Małgorzata Koćmierowska, Agnieszka Rutkowska
37 Test dla klas 1
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grażyna Kowerko
38 Test z zakresu frazeologii i słownictwa dla III klasy gimnazjum
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Wlazło
39 Test z zakresu wiadomości i umiejętności humanistycznych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Maria Jolanta Ambrożej, Grażyna Rogowska
40 Tworzę słowa!
Aktualizacja: 17 październik 2016
Sylwia Emilia Szutko
41 Utrwalenie wybranych zagadnień z fonetyki i słowotwórstwa
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Nurkowska
42 W jaki sposób A. Mickiewicz przedstawił problem martyrologii narodu polskiego w III cz. "Dziadów"?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grażyna Kowerko
43 W jaki sposób W. Szekspir ukazał narastanie zła w „Makbecie”?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grażyna Kowerko
44 Zbudować mosty, czyli o nowych kierunkach edukacji wyznaczonych przez postulaty międzyprzedmiotowej korelacji treści programowych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marta Żamojda
45 Zestaw pytań na część ustną egzaminu klasyfikacyjnego z języka polskiego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Koćmierowska

Języki obce

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Konspekt lekcji języka angielskiego - III gim.
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dariusz Tichoniuk
2 Sposób na "passé simple"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Krystyna Kummer

Kształcenie zintegrowane

TOP LINK
Tytuł Autor
1 "Czy można inaczej?" - Konkurs Plastyczny
Aktualizacja: 15 październik 2016
Ewa Gutowska i Marzena Klin
2 Blok tematyczny- "Szaruga jesienna"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech
3 Co słychać w norze... - scenariusz zajęć w klasie 2
Aktualizacja: 17 październik 2016
Julita Gregorczuk
4 Ćwiczenia ortograficzne-utrwalenie pisowni wyrazów z "ch"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Elżbieta Garstka
5 Ćwiczenia ortograficzne-utrwalenie pisowni wyrazów z "h"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Elżbieta Garstka
6 Czas zatrzymany w legendzie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marzena Klin
7 Czasami chorujemy
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Mieleszkiewicz
8 Czy listopad musi być smutny?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Mieleszkiewicz
9 Dlaczego warto uczyć języków obcych od najmłodszych lat?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech
10 Gry i zabawy interakcyjne w klasach I- III w oparciu o propozycje Klausa W. Vopel’a
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Przesmycka, Elżbieta Wasiluk
11 Jak szkoła pomogła sześciolatkowi być uczniem?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech, Bożena Borowik
12 Jesteśmy przyjaciółmi ptaków
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Elżbieta Garstka
13 Konspekt zajęć zintegrowanych w kl. II
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech
14 Korespondencja międzyszkolna w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech
15 Las bliżej Ciebie - scenariusz zajęć w klasie 2
Aktualizacja: 17 październik 2016
Julita Gregorczuk
16 Muzyka w nauczaniu początkowym
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech
17 Nie izolujmy chorych – pomagajmy im
Aktualizacja: 17 październik 2016
Celina Borowska
18 Opisuję jesienne liście
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Gutowska
19 Przygotowanie nauczycieli do kierowania procesem wychowania fizycznego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech, Barbara Brzostowska
20 Redagowanie życzeń dla mamy...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ala Anna Kujałowicz
21 Scenariusz imprezy klasowej z rodzicami
Aktualizacja: 17 październik 2016
Celina Borowska
22 Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Jasielon, Anna Turowska
23 Wiersze Juliana Tuwima
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marzena Klin
24 Wykorzystanie metod aktywizujących ...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Celina Borowska
25 Zespoły samokształceniowe – potrzeba czy konieczność?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech, Celina Borowska
26 Znaczenie integracji rodziców i uczniów
Aktualizacja: 17 październik 2016
Celina Borowska
27 Życie szkoły 01.04
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Lech

Ocenianie

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Dlaczego punktujący zadania rozszerzonej odpowiedzi nie są zgodni?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Maria Jolanta Ambrożej

Przedmioty zawodowe

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Diagnostyka układów zapłonowych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Krzysztof Wojszko, Andrzej Grzędziński, Aleksander Taranta, Leszek Szczesiul, Mariusz Moszczyński
2 Kim jest wegetarianin?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Kwaśniewska, Krystyna Niemołocznow, Barbara Sawicka, Jolanta Żurawska
3 Metoda projektów oraz gry dydaktyczne w kształceniu zawodowym
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Niczyporuk
4 Obróbka termiczna suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Modzelewska
5 Praktyki zawodowe techników elektroników
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Niczyporuk
6 Projekt ewolucji mechatronicznej ładowacza czołowego
Aktualizacja: 25 maj 2020
Szymon Surmacewicz
7 Projektowanie podstawowych układów pracy wzmacniacza operacyjnego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dariusz Tomczak, Irena Osiak, Jerzy Kimborowicz
8 Przeziębienie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Czyżewska
9 Własny program kółka gastronomicznego na temat: „Organizacja przyjęć okolicznościowych oraz sporządzanie i ekspedycja zakąsek
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Modzelewska

Przedsiębiorczość

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Europejski model edukacji - dokąd zmierzamy?!
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zyta Ewa Dapkun, Jarosław Wiślak
2 Ja w szkole, szkoła we mnie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zyta Ewa Dapkun
3 Polska szkoła. Czy na pewno w Europie?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zyta Ewa Dapkun
4 Pomysł na dobrą szkołę techniczną
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zyta Ewa Dapkun
5 Strategie i zadania edukacji w dobie reformy systemu - dokąd zmierzamy?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Zyta Ewa Dapkun, Jarosław Wiślak
6 Zastosowanie metody projektów w nauczaniu przedmiotu
Aktualizacja: 17 październik 2016
Iwona Choromańska, Janusz Mojeścik

Religia

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Dekalog w Katechizmie Kościoła Katolickiego i w Kompendium Katechizmu
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
2 Małżeństwo ciągle ma swoją wartość
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
3 Matura z religii
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
4 Modlitwa w katechezie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
5 Nigdy więcej przemocy w wychowaniu
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
6 Pamiętajmy o aniołach
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
7 Trudny uczeń, czy trudny nauczyciel?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
8 Uczyć w gimnazjum, czy gimnazjalistów?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
9 Umiejętności komunikacyjne współczesnego katechety
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
10 W poszukiwaniu nowych metoda katechetycznych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
11 www.katecheza.media.pl
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
12 Wychowanie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
13 Wychowanie ucznia w nowej Podstawie Programowej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
14 Znaczenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dziejach narodu polskiego
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz

Wychowanie

TOP LINK
Tytuł Autor
1 "Rozumiem innych", "Uczucia są zmienne", "Dobrze być razem"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Ewa Kudlewska
2 Agresywnie, ulegle czy asertywnie?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Urszula Uściłko
3 Co można zrobić, aby opanować uczucie złości?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Antoszkiewicz Bajc
4 Co to jest złość?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Perkowska
5 Czy złość piękności szkodzi - jak walczyć ze złością?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Elżbieta Sternicka
6 Depresja nastolatka
Aktualizacja: 28 maj 2020
Anna Ewelina Kucharewicz
7 Dlaczego się złoszczę? – odgrywanie scenek pantomimicznych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Płotczyk
8 Dzień Mamy i Taty
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Salik
9 Emocje w życiu każdego człowieka
Aktualizacja: 17 październik 2016
Urszula Jakuć,
10 Gdy nadchodzą ciężkie dni-poskromić złość
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Orzel
11 Godność ludzkiego ciała
Aktualizacja: 17 październik 2016
Czesław Walentowicz
12 Honorowi krwiodawcy. Czy warto oddawać krew? Czy jest to nasz obowiązek?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Małgorzata Dakowicz
13 Ja, moje miejsce w grupie, moi koledzy i moje emocje
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Kiercel
14 Jak miło być razem !
Aktualizacja: 17 październik 2016
Alina Malecka
15 Jak radzić sobie ze stresem?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agata Wróbel
16 Jak w sposób konstruktywny radzić sobie ze złością?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Emilia Maciejczuk
17 Jesteśmy dobrym zespołem klasowym
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Wiktorowicz
18 Każdy z nas ma emocje
Aktualizacja: 17 październik 2016
Justyna Kuklik
19 Kiedy dopada nas złość
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Bobaj
20 Koledzy z klasy, czyli jak dobrze się znamy?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Izabella Kalinowska
21 Konflikty i ja
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Żałoba
22 Nauka jest przyjemnością
Aktualizacja: 17 październik 2016
Bożena Budlewska
23 Ochrona środowiska – mój obowiązek wobec przyszłości
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kierzkowska
24 Oswoić złość - Scenariusz zajęć godziny wychowawczej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Monika Berensztejn
25 Pani Złość
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Żywolewska
26 Podróż do krainy uczuć – co czuję, co czują inni
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marzena Białkowska
27 Poznajmy się – zabawy integracyjne
Aktualizacja: 17 październik 2016
Karolina Wyszyńska
28 Prawa i obowiązki dziecka - warsztaty
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kołodziej, Jolanta Jabłońska
29 Przedsiębiorczość – wychowanie przez działanie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Anna Krukowska
30 Scenariusz godziny wychowawczej w klasie I gimnazjum
Aktualizacja: 17 październik 2016
Bożena Dorota Drewnowska
31 Scenariusz pierwszego spotkania z rodzicami
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Jasielon, Anna Turowska
32 Scenariusz spotkania z rodzicami na temat zachowań agresywnych...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Jasielon, Anna Turowska
33 Scenariusz zajęć do dyspozycji wychowawcy w klasie IV
Aktualizacja: 17 październik 2016
Aneta Polak-Karpowicz
34 Scenariusz zajęć indywidualnych z psychologiem
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Mudrewicz
35 Scenariusz zajęć pt. "Szlachetne zdrowie..."
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Ejsmont
36 Scenariusz zajęć terapeutycznych w grupie przedszkolnej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Emilia Sorko
37 Scenariusze lekcji profilaktycznych
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Kendyś
38 Smutno? A może budyń?
Aktualizacja: 17 październik 2016
Emilia Chomutowska
39 Stres i zdrowie
Aktualizacja: 17 październik 2016
Katarzyna Turecka
40 Temat lekcji: „Kim jestem? - w poszukiwaniu tożsamości.”
Aktualizacja: 17 październik 2016
Kamila Luiza Antoniuk
41 Temat lekcji: Język szakala i żyrafy
Aktualizacja: 17 październik 2016
Eliza Masłowska
42 Tworzymy zgrany zespół, w którym każdy czuje się dobrze
Aktualizacja: 17 październik 2016
Magdalena Gierasimiuk
43 Wymarzona klasa - Scenariusz godziny wychowawczej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Zdanowicz Fiedorczuk
44 Zapobieganie uzależnieniu od alkoholu
Aktualizacja: 17 październik 2016
Agnieszka Fidziukiewicz, Anna Brzęś
45 Złość, gniew, wściekłość...
Aktualizacja: 17 październik 2016
Elżbieta Łantowska
46 Zostań mistrzem swoich emocji
Aktualizacja: 17 październik 2016
Marzena Olszyńska

Wychowanie fizyczne

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Zastosowanie metody ciężkoatletycznej, izometrycznej oraz ekscentrycznej w rozwoju siły
Aktualizacja: 1 czerwiec 2020
Radosław Piktel

Wychowanie przedszkolne

TOP LINK
Tytuł Autor
1 "Co pływa, co jedzie, a co lata?" – ćwiczenia klasyfikacyjne
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
2 "O misiu który nie mógł zasnąć' - bajka logopedyczna - utrwalenie poprawnej wymowy głoski ciszącej - "ś"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Kulikowska-Jopich
3 "Sprężynkowe tańce" - scenariusz zajęć
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Zalewska, Renata Niewiarowska
4 "W świecie liczb" - zabawy matematyczne
Aktualizacja: 4 marzec 2019
Joanna Kowalewska
5 "W świecie trójkątów" – zabawy matematyczne
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Żarniewska
6 "Wielkanoc tuż, tuż" - warsztaty plastyczne
Aktualizacja: 17 październik 2016
Iwona Kowalczuk
7 "Zabawy logorytmiczne" - scenariusz zajęć
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Żarniewska
8 Diagnozowanie twórczej aktywności słownej w grupie dzieci 6-letnich
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Żarniewska
9 Leśna muzyka - utrwalanie poprawnej wymowy głoski szumiącej sz
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Kulikowska-Jopich
10 Pomysł na dzień babci i dziadka - familiada
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Żarniewska
11 Scenariusz konkursu wiedzy o zdrowiu „Wiem co to zdrowie”
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
12 Scenariusz rodzinnego wieczorku poetycko- muzycznego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
Aktualizacja: 7 marzec 2019
Ewa Szewczul, Joanna Kowalewska, Ewa Tarnawczyk, Agata Sokólska, Justyna Bobryk
13 Scenariusz uroczystości "Pasowanie na przedszkolaka"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Iwona Kowalczuk
14 Scenariusz uroczystości pod hasłem "Wiwat Biało – Czerwona!"
Aktualizacja: 5 marzec 2019
Iwona Jurczak, Jolanta Zdanowska, Jolanta Żakiewicz
15 Scenariusz uroczystości przedszkolnej „Dzień zdrowego żywienia”
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
16 Scenariusz zajęć adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
17 Scenariusz zajęć edukacyjnych w grupie sześciolatków
Aktualizacja: 8 kwiecień 2019
Bożena Borowik
18 Scenariusz zajęć przedpołudniowych w grupie pięciolatków
Aktualizacja: 17 październik 2016
Dorota Szekalska
19 Scenariusz zajęć w grupie 4 – latków - „Małe i duże” – zabawa dydaktyczna
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
20 Scenariusz zajęcia dla 4-latków - "Kocham babcię i dziadka"
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
21 Scenariusz zajęcia w grupie 3-latków - „Na łące”
Aktualizacja: 17 październik 2016
Anna Pyłko
22 Wąż to takie dziwne zwierzę” – utrwalanie poprawnej wymowy głoski syczącej - s
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Kulikowska-Jopich

Zajęcia pozalekcyjne

TOP LINK
Tytuł Autor
1 Kwiaty słów dla naszej Pani
Aktualizacja: 17 październik 2016
Jolanta Bielawska
2 Materiały na Konferencję Metodyczną Nauczycieli
Aktualizacja: 15 październik 2016
Ewa Onoszko
3 Program zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum
Aktualizacja: 17 październik 2016
Joanna Ejsmont
4 Scenariusz zajęć świetlicy szkolnej
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Smolińska
5 Wiosenne wędrówki z piosenką, tańcem i zabawą
Aktualizacja: 17 październik 2016
Grażyna Durek
6 Wyzwalanie i stymulowanie możliwości twórczych w pracy z grupą
Aktualizacja: 17 październik 2016
Beata Kunat
7 Z doświadczeń nauczycieli – wychowawców świetlicy
Aktualizacja: 17 październik 2016
Magdalena Syguła-Iwaniuk, Izabela Kozikowska
Początek strony