Scenariusz godziny wychowawczej
Temat: Jesteśmy dobrym zespołem klasowym.

Opracowała:
Agnieszka Wiktorowicz, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku

Lekcja skierowana do uczniów klasy VI, do przeprowadzenia na początku roku szkolnego w celu integracji i zapoznania uczniów.
Czas trwania: 45 minut

Cele główne:

-    integracja grupy,
-    budowanie więzi,
-    nauka współpracy.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:
-    czuje przynależność do grupy,
-    włącza sie do bezpośredniej komunikacji,
-    uzasadnia, że jest członkiem społeczności, a klasa jest miejscem, gdzie wspólnie się bawią i pracują.
-    odczuwa radość ze wspólnej zabawy,
-    rozumie potrzebę wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych,
-    jest świadomy, że wszyscy mają równe prawa, choć mają różne możliwości,
-    ma poczucie sprawczości,
-    współpracuje w grupie rówieśniczej.

Metody: aktywizujące, burza mózgów.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa;

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta z muzyka, kartki z imionami uczniów z klasy, duże arkusze białego papieru, białe kółka z papieru, kredki, klej, nożyce.

PRZEBIEG LEKCJI

WSTĘP:

1.    Powitanie klasy.
2.    Sprawdzenie obecności.
3.    Zaproszenie do aktywności i pracy – zabawy.
4.    Rozmowa wprowadzająca.
Wszyscy tworzymy jedną klasę dlatego chciałabym abyśmy poznali się bliżej i stworzyli dziś galerię naszej klasy. Na początku jednak przedstawimy się. Nauczyciel mówi swoje imię i warzywo lub owoc zaczynające się na pierwszą literę imienia. Następnie uczeń powtarza to co powiedział nauczyciel i dodaje swoje imię i warzywo-owoc i tak kolejno wszyscy, np. Agnieszka – agrest;
                                  Agnieszka – agrest, Magda – marchewka;
                                  Agnieszka – agrest, Magda – marchewka; Kamil – kalafior; ………
Dziękuję bardzo. Teraz już zapamiętałam większość z was.

ROZWINIĘCIE:
1.    Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów na temat: „ Jak powinna wyglądać zgrana klasa?”, odpowiedzi zapisuje na tablicy.
Zgrana klasa to taka w której:
-   szanujemy się nawzajem,
-   każdy jest ważny, niepowtarzalny,
-    wszyscy mają równe prawa i obowiązki,
-   chętnie pomagamy innym osobom w klasie,
-   wspólnie spędzamy czas w szkole i poza nią.

2.    Nauczyciel prosi by klasa podzieliła się na 3 równe grupy (4-6 osobowe). Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru i kolorowe kredki. Każdy uczeń wybiera sobie 2 kredki. Zadaniem każdej osoby jest malowanie fal od środka kartki ku brzegowi obiema rękoma jednocześnie w rytm muzyki. Kiedy muzyka milknie  przekazujemy kredki sąsiedniej osobie i malujemy dalej w rytm muzyki. Czynność powtarzamy kilkakrotnie. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom białe kółka i prosi o przyklejenie w środek fal jako głowę osoby i dorysowanie oczu, nosa i ust. Następnie uczniowie domalowują włosy tym razem przekazując sobie kartki, gdy muzyka cichnie. (foto1) W ten sposób powstaje galeria naszej klasy. Gotowe twarze wycinamy i wklejamy na duży arkusz. Następnie rozpoznajemy twarze osób z naszej klasy i przypinamy kartki z imieniem ucznia. Gotową galerię umieszczamy na gazetce klasowej. (foto2)

3.    Nauczyciel dzieli grupę na 5 zespołów przez odliczanie. Każda grupa otrzymuje rozsypankę wyrazowa, z której należy ułożyć hasła do „Kodeksu klasowego”. Kodeks zostaje wywieszony w klasopracowni.

- KAŻDY Z NAS JEST JEDYNY I NIEPOWTARZALNY.
- GDYBY, CIEBIE ZABRAKŁO, KLASA NIE BYŁABY JUŻ TAKA SAMA.
- SZANUJ INNYCH, A BĘDĄ SZANOWALI CIEBIE.
- WAŻNI GOŚCIE NASZEJ KLASY: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.
- WSPÓLNIE JESTEŚMY W STANIE POKONAĆ WSZYSTKIE TRUDNOŚCI.

ZAKOŃCZENIE:
1.    Uczniowie odpowiadają na pytania: Co podobało ci się na tej lekcji? Czego nowego się dowiedziałeś?

Zazwyczaj trudno nauczyć się wspólnej pracy. Należy robić coś wspólnie, ale robić tak, by wszyscy czuli się ważni. Każdy musi nauczyć się doceniać zalety innych, a również i swoje własne. Każdy z was jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, a razem tworzycie bardzo dobry zespół, w którym każdy może od kogoś nauczyć się jakiejś nowej rzecz. Pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy życzliwi, wyrozumiali a nasza klasa będzie zgrana.
2.    Organizacyjne sprawy klasowe: usprawiedliwienia nieobecności, informacje klasowe.
 


 

Początek strony