Opracowała: Marzena Olszyńska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Temat: Zostań mistrzem swoich emocji
Konspekt zajęć w gimnazjum

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności wyboru zachowań i postaw, które pozwalają na kontrolowanie negatywnych emocji
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi wyrazić mową ciała negatywne emocje
Doskonali umiejętność wyrażania myśli na temat negatywnych emocji
Potrafi wykorzystać metodę 6 kroków panowania nad negatywnymi emocjami do uzyskania równowagi emocjonalnej

Metody:
•    zabawa
•    pogadanka, miniwykład, rozmowa kierowana
•    metoda „słoneczka”
Formy pracy:
•    praca indywidualna
•    praca cała klasą
 
Środki dydaktyczne :
pacynka
Załącznik nr 1 – tekst z bloga
Załącznik nr 2 – historia faceta o imieniu Walt
Załącznik nr 3 – sześć kroków prowadzących do mistrzostwa emocjonalnego
Załącznik nr 4 – drzewko przeżyć

Materiały:
czyste arkusze papieru, karteczki samoprzylepne, długopisy, .

Przebieg zajęć:

I. WSTĘP:

Etapy
Czynności nauczyciela
Czynności uczniów
 1.Zabawa wstępna Nauczyciel zaczyna grę wypowiada hasło i rzuca pacynkę uczniowi, który potem rzuca następnemu i tak do ostatniego ucznia.  Uczniowie siedzą w kręgu. Zadaniem uczestników jest reagować na wypowiadane hasła przy użyciu pacynki: Złość Smutek Strach Wstyd Uczniowie wyrażają mową ciała przeżywane uczucia
 2. Metoda „słoneczka” Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: „mam doła”  Uczniowie metodą „słoneczka” dopisują na karteczkach samoprzylepnych własne skojarzenia związane z tym hasłem.
Na zakończenie wspólnie omawiają powstały zapis
 3. Rozmowa kierowana Nauczyciel pyta: Co może być przyczyną powstawania stanu określanego „mam doła’  Uczniowie odpowiedzi zapisują na tablicy
 4. Praca z tekstem  Prowadzący rozdaje kartki z tekstem z bloga
Załącznik nr 1
Znowu mam doła. Od 7 miesięcy duszę w sobie to co dawno powinno przejść. Dzieje się tyle dobrych rzeczy które kompletnie nie zadowalają, i nie umiem ich docenić. Mało to pakuje się w chore akcje których później żałuje, bo sumienie gnębi. Sama nie wiem czego chce, a to chyba najgorsze.
 Uczniowie analizują jego treści starają się odpowiedzieć na pytania
Jakie trudności przeżywa piszący?
W jak sposób patrzy na świat?

(DODATKOWO mogą przedstawić w rysunek ”Mam doła”)

II. ROZWINIĘCIE:

 1. Miniwykład  Nauczyciel wyjaśnia:
Wszystkie ludzkie emocje są ważne i cenne we właściwym czasie i kontekście oraz odpowiedniej dawce.
JEŚLI TŁUMISZ WŁASNE EMOCJE I PRÓBUJESZ JE WYELIMINOWAĆ LUB JEŚLI JE POWIĘKSZASZ I POZWALASZ, BY ZAPANOWAŁY NAD WSZYSTKIM, ROZTRWANIASZ JEDNO Z NAJCENNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ŻYCIOWEJ SIŁY
Jakie jest źródło emocji?
TY SAM JESTEŚ ŹRÓDŁEM WSZYSTKICH SWOICH EMOCJI. WŁAŚNIE TY JE TWORZYSZ
 
 2. Prezentacja tekstu o Walcie i pogadanka  Nauczyciel przedstawiam historię faceta o imieniu Walt Załącznik nr 2
Walt jest dobrą i poczciwą istotą, która zawsze próbuje zachowywać się właściwie. Jego życie jest zapięte na ostatni guzik: wszystko ma swoje miejsce i określony porządek. W ciągu tygodnia wstaje dokładnie 0 6.30, bierze prysznic, goli się, wlewa w siebie pospiesznie filiżankę kawy i chwyciwszy za torbę z drugim śniadaniem, zwykle kanapki z wędliną i batoniki, zamyka za sobą drzwi o 7.10 i wychodzi z domu, by spędzić czterdzieści pięć minut na dojazdach do pracy.
Siada za biurkiem punktualnie o 8.00 i siedzi tak, wykonując tę samą pracę, już od ponad dwudziestu lat. O 5.00 po południu idzie do domu, bierze coś do picia i chwyta za pilota od telewizora. W godzinę później przychodzi do domu jego żona i decydują, czy zjeść na obiad resztki z poprzedniego dnia, czy też wrzucić pizzę do kuchenki mikrofalowej …                                                           
Uczniowie odpowiadają zadane pytania: Czy Walt cierpi z powodu tragicznych załamań lub upadku ducha?
Czy przeżywa wielkie pasji czy radości?
Czy wyobrażasz siebie w roli Walta?
Czy znasz kogoś takiego jak Walt?
Czy chciałbyś całe życie unikać negatywnych emocji
Czy chciałbyś poznać 6 sposobów, które pozwolą wyciągnąć właściwe wnioski z przezywania  negatywnych emocji?
 3.Miniwykład Nauczyciel omawia
Załącznik nr 3
SZEŚĆ KROKÓW PROWADZĄCYCH DO MISTRZOSTWA EMOCJONALNEGO
KROK PIERWSZY
Przekonaj się, co naprawdę czujesz Jakże często ludzie czują się tak przytłoczeni, że nie wiedzą nawet, co czują.
Jeśli pierwszą odpowiedzią będzie gniew, nie poprzestawaj na niej i pytaj dalej: „Czy naprawdę odczuwam właśnie w tej chwili gniew? A może to co innego? Kiedy więc określisz już prawdziwe uczucia, możesz jeszcze bardziej je stłumić, co bardzo ułatwi ci wyciąganie wniosków.
KROK DRUGI
Uznaj i doceń swoje emocje wiedząc, że cię wspierają.
Ostatnią rzeczą, której mógłbyś chcieć, jest przekonanie, że twoje emocje są czymś złym. zainteresujesz się i zaciekawisz własnymi emocjami, dowiesz się o nich bardzo wiele i będziesz to mógł wykorzystać nie tylko teraz, ale i w przyszłości.
KROK CZWARTY
Uwierz w siebie Nabierz pewności, że możesz sobie poradzić z własnymi emocjami w jednej chwili. Pomyśl więc o sytuacji, w której odczuwałeś podobne emocje, i przypomnij sobie co zrobiłeś wtedy.
Czy zacząłeś koncentrować się na czymś innym? Czy podjąłeś jakieś nowe działania?
Zdecyduj z całą mocą, że i tym razem pomoże ci to równie skutecznie, jak poprzednio.
KROK PIĄTY
Nabierz pewności, że możesz sobie z własnym problemem poradzić nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości.
Powtarzanie tego ćwiczenia z odpowiednim napięciem emocjonalnym wytworzy w tobie połączenie neuronowe, da ci pewność, że w przyszłości podobne sytuacje nie będą dla ciebie problemem. Dodatkowo wypisz na kartce trzy lub cztery inne sposoby, za pomocą których możesz zmienić swoją percepcję, kiedy następnym razem pojawi się ten sam sygnał.
Mogą to być sposoby zmiany wzorca komunikowania własnych potrzeb i uczuć albo sposoby, które pomogą ci zmienić działania podejmowane w tej konkretnej sytuacji.
KROK SZÓSTY
Znajdź w sobie entuzjazm i przystąp do działania  Zastosuj to, co przećwiczyłeś już w wyobraźni, i zmień swoje postrzeganie rzeczywistości lub działania.
 
 4. Ćwiczenie praktyczne  Nauczyciel prosi uczniów aby wyobrazili sobie sytuację:
Twój chłopak/dziewczyna lub ktoś z Twoich najbliższych sprawił ci przykrość
Wykorzystaj  tę metodę – 6 kroków, zapisz na kartkach poszczególne podejmowane przez ciebie kroki i zmień swoje postrzeganie rzeczywistości
 Uczniowie wykorzystują metodę – 6 kroków, zapisują  na kartkach poszczególne podejmowane przez ciebie kroki a następnie wspólnie omawiają poszczególne etapy

 

III. PODSUMOWANIE:

 1. Metoda „słoneczka”  Obok zapisanego na tablicy hasła „mam doła” nauczyciel zapisuje słowo ”szczęście”  Uczniowie  metodą „słoneczka” uzupełniają ten zapis własnymi skojarzeniami.
 2. Rozmowa kierowana  Nauczyciel pyta:
1.Który z opisanych na tablicy stanów jest upragniony i spostrzegany jako pozytywny?
2. Dlaczego stan „doła” wprowadza smutek i poczucie bezwartościowości?
3. Dlaczego stan szczęścia jest przeżywany jako pokój, bycie kimś wartościowym i potrzebnym?

Nauczyciel podkreśla, że SA sprawy naprawdę trudne i trzeba szukać dla siebie pomocy między innymi metoda 6 kroków
Nauczyciel prosi uczniów:
Spróbuj określić  gdzie jesteś na drzewie przeżyć z która postacią najbardziej się identyfikujesz (załącznik nr 4)
 Uczniowie odpowiadają na zadane pytania a następnie określają swój stan emocji na „DRZEWIE PRZEŻYĆ” załącznik nr 4

 

 Żródło rys.: Puchta, H. Rinvolucri, M.(2004). Book of M.I. Exercises. London: Delta Publishing and English Teaching Professional. strona 144 

Początek strony