Ewa Czyżewska

METODA PROJEKTÓW
Temat: „Przeziębienie”

Szkoła: Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Białymstoku
Klasa: II rok Wydziału Techników Farmaceutycznych
Przedmioty nauczania: Farmakologia, Farmakognozja, Technologia postaci leków


Temat: Przeziębienie 
Planowany czas trwania procesu kształcenia: 1 miesiąc
Formy organizacyjne: praca indywidualna, w ramach zajęć pozalekcyjnych 

Cele kształcenia:
- określi przyczyny powstawania przeziębień
- wykaże się znajomością ogólnych zasad leczenia i profilaktyki
- nabędzie umiejętność interpretowania właściwości farmakologicznych polecanych leków na przeziębienie w zakresie: postaci, dawki, miejsca podania, mechanizmu działania, zastosowania w lecznictwie oraz działania ubocznego
- scharakteryzuje działanie i zastosowania produktów zielarskich najczęściej stosowanych podczas przeziębienia 
- stosuje nazwy polskie i łacińskie surowców zielarskich
- kształtowanie umiejętności informowania pacjenta o właściwościach, sposobie użycia oraz przechowywaniu polecanego preparatu
- kształtowanie umiejętności nawiązywania efektywnego kontaktu z pacjentem
- skorzysta z różnych źródeł informacji
- selektywnie dobierze treści do wybranego zagadnienia
- zaprezentuje w ramach projektu przygotowane treści

Zakres projektu:
- naturalne metody leczenia przeziębień
- surowce roślinne stosowane w leczeniu przeziębień
- nazwy preparatów dostępnych bez recepty stosowanych w leczeniu przeziębień
- skład preparatów złożonych
- ulotki informacyjne o lekach 

Forma opracowania projektu:
– pisemny raport obejmujący zakres projektu, uzasadnienie wybranych rozwiązań, wykonanie i prezentacja (foliogramy, zebrane ulotki informacyjne, opakowania po preparatach stosowanych podczas przeziębienia) 

Prezentacja projektu:
– na forum uczniów z tego samego wydziału
- lub (i) prezentacja projektu dla zainteresowanych uczniów z innych wydziałów
- ustawienie stolików
- każdy uczestnik prelekcji otrzymuje komplet informacji w postaci ulotek o preparatach dostępnych bez recepty na przeziębienie
- w prezentacji bierze udział pięciu prelegentów
- każdy z nich omawia odrębne dolegliwości występujące podczas przeziębienia
1. ból głowy, gorączka
2. ból gardła, chrypka
3. kaszel
4. katar, opryszczka
5. preparaty wzmagające naturalną odporność organizmu

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony