Anna Modzelewska

Plan metodyczny z zajęć praktycznych na temat: „Obróbka termiczna suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych”

I. Informacje ogólne

1) Typ szkoły – Technikum Gastronomiczne
2) Zawód – kucharz
3) Przedmiot – zajęcia praktyczne
4) Nr programu – 512(02)LZ/MEN/2000.01.24
5) Klasa – IV TE
6) Czas trwania zajęć – 4,5 godzin
7) Nazwa działu programowego – Obróbka cieplna warzyw i ziemniaków.
8) Data prowadzenia zajęć – 17.04.2008
9) Nauczyciel prowadzący – Anna Modzelewska
10) Temat – Obróbka termiczna suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych.


II. Informacje dydaktyczne dotyczące zajęć edukacyjnych

1) Typ – zajęcia praktyczne
2) CELE:

a) ogólny – uczeń potrafi właściwie przeprowadzić obróbkę termiczną suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych pracując efektywnie w zespole
b) szczegółowe – uczeń potrafi:
• wymienić i wskazać poszczególne nasiona strączkowe oraz warzywa kapustne
• prawidłowo przeprowadzić obróbkę wstępną suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych.
• prawidłowo przeprowadzić obróbkę termiczną suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych.
• wymienić zastosowanie suchych nasion roślin strączkowych oraz warzyw kapustnych w gastronomii
• wykonać powierzone ćwiczenia (potrawy) pod kierunkiem nauczyciela
• uczeń potrafi dokonać samooceny
• uczeń dba o higienę osobistą
• uczeń przestrzega przepisów bhp
• uczeń zachowuje szczególne środki ostrożności przy obsłudze kotłów warzelnych
• uczeń oszczędnie gospodaruje surowcami, woda, energią i środkami czystości
• uczeń prezentuje postawę koleżeńską i otwartość na współpracę z kolegami

3) Forma organizacyjna – zajęcia praktyczne
4) Metody – gry dydaktyczne, praca w grupie, pogadanka, objaśnienie, wyjaśnienie, pokaz, ćwiczenia produkcyjne
5) Środki dydaktyczne :

- pomoce dydaktyczne przygotowane przeze mnie
- raport produkcji ( zapotrzebowanie surowcowe )
- surowce do ćwiczeń produkcyjnych
- sprzęt i narzędzia do produkcji


---

Pobierz: Całość w formacie pdf  

 

Początek strony