Małgorzata Lech

Blok tematyczny -  "Szaruga jesienna" – kl. II
Zeszyt metodyczny ZPDN 1996/1

Dzień pierwszy

Kształcenie środowiskowe / spacer /:
,, Zmiany pogody w różnych porach roku. Wpływ pogody jesiennej na ludzi, zwierzęta i rośliny”.
- poznanie i rozumienie zależności pomiędzy zachowaniem się ludzi, zwierząt i roślin a pogodą i porą roku,
- poznanie charakterystycznych cech pogody jesiennej.Kształcenie polonistyczne:
,, Redagowanie zdań – porad na temat prawidłowego ubierania się i odżywiania podczas słoty jesiennej. Zdania wykrzyknikowe.”
- kształcenie umiejętności dostosowania ubrania do stanu pogody,
- wdrażanie do prawidłowego odżywiania się podczas słoty jesiennej,
- kształcenie umiejętności redagowania porad w formie zdań wykrzyknikowych. 

Kształcenie muzyczne:
,, Opracowanie ze słuchu piosenki pt.,, W deszczowym rytmie”. Cicho – głośno; rozpoznawanie 
i tworzenie kontrastów dynamicznych”. 

Dzień drugi

Kształcenie środowiskowe:
,,Elementy pogody”. 
- poznanie i rozumienie pojęć: ,,elementy pogody”, ,,temperatura”, ,,opady”, ,,wiatr”,
,,zachmurzenie”,
- poznanie i rozumienie telewizyjnych, prasowych i radiowych komunikatów o pogodzie. 

Kształcenie polonistyczne:
,,Różnorodność nastrojów w utworach poetyckich o tematyce jesiennej. Układanie słowniczka 
tematycznego – Szaruga jesienna”.
- poznanie różnych rodzajów nastrojów w utworach poetyckich z wykorzystaniem wierszy ,,Jesienna baśń”- St. Aleksandrzak, ,,Słota” – E. Szelburg - Zarembina
/w: H. Bober – Pełzowska - ,,Chodźmy razem”/
- kształcenie umiejętności grupowania wyrazów i związków wyrazowych wokół tematu
,, Szaruga jesienna”. 

Kształcenie techniczne:
,,Odmierzanie długości za pomocą cyrkla, kreślenie linii prostych – kalendarz pogody”.
- poznanie i rozumienie umownych znaków oznaczających elementy pogody,
- kształcenie umiejętności określania pogody za pomocą umownych znaków oraz prowadzenie kalendarza pogody.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony