Ewa Mieleszkiewicz

Kształcenie zintegrowane klasa II 
Krąg tematyczny: Czy listopad musi być smutny?
Temat dnia: Czytamy różne listy

Dzień aktywności: trzeci
Nauczyciel prowadzący: Ewa Mieleszkiewicz

 

Cele:
- uczeń czyta cicho ze zrozumieniem treść listu
- odpowiada na pytania dotyczące treści listu
- wskazuje i zaznacza w liście poszczególne jego części
- wie, jakie wyrazy w listach pisane są wielką literą
- słucha uważnie treści wiersza czytanego przez nauczyciela
- wyszukuje i odczytuje fragmenty wiersza zgodnie z poleceniem nauczyciela
- opowiada o zmianach przyrodniczych w czasie późnej, słotnej, listopadowej jesieni
- ma świadomość konieczności dokarmiania ptaków w okresie późnej jesieni i zimy
- samodzielnie uzupełnia tekst z lukami wyrazami z wiersza
- rozwija zdania
- bawi się przy piosence „Chodzi listonosz”
- mierzy miarką centymetrową długość różnych przedmiotów i zapisuje wyniki swoich pomiarów
- posługuje się jednostką miary: metr, centymetr
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z mierzeniem długości
- współpracuje z grupą w czasie zabaw

Metody (wg W.Okonia):
• podające – rozmowa połączona z pokazem, praca z tekstem, wyjaśnienie
• praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie
• waloryzacyjne – odbiór muzyki 

Formy (wg W. Zaczyńskiego): indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita, grupowa jednolita.

Środki dydaktyczne: egzemplarze listów dla każdego ucznia, plansza z budową listu, koperty z listami – poleceniami do wykonania przez poszczególne grupy, miarki centymetrowe (do 100cm), koperty z rozsypaną literową do zabawy „Idzie listonosz”, metrówki i taśmy miernicze, „Już w szkole 2. Kształcenie zintegrowane” część pierwsza – ćw.3,4 s.103 - 104, „Już w szkole 2. Podręcznik” s. , „Już w szkole 2. Matematyka” część druga – ćw.5,6,7,8 s.7–8

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony