Ewa Mieleszkiewicz

Kształcenie zintegrowane klasa II 
Krąg tematyczny: Nasze zdrowie
Temat dnia: Czasami chorujemy

Dzień aktywności: pierwszy
Nauczyciel prowadzący: Ewa Mieleszkiewicz

 

Cele:
- uczeń wie, jakie są przyczyny niektórych chorób i zna sposoby zapobiegania im 
- wie, kto może mu pomóc w razie choroby
- potrafi korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny wyszukując znaczenia specjalności lekarskich: dermatolog, stomatolog, kardiolog, laryngolog, okulista
- przyporządkowuje nazwę specjalności lekarskiej do nazwy narządu, którego leczeniem zajmuje się dany specjalista
- układa treść zadań do podanych ilustracji
- dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 100 korzystając z pieniędzy z wycinanki
- rozwiązuje zadania tekstowe związane z płaceniem
- dzieli liczby w zakresie 30
- zna dawne sposoby leczenia i dbania o zdrowie, porównuje je ze współczesnymi
- zadaje pytania, prowadzi rozmowę z pielęgniarką
- stosuje poprawnie różne formy rzeczowników uzupełniając zdania
- projektuje odznakę, stosując symbole i znaki graficzne

Metody (wg W.Okonia):

podające – rozmowa połączona z pokazem, praca z tekstem, wyjaśnienie 
praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie 
Formy (wg W. Zaczyńskiego): indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita, grupowa jednolita

Środki dydaktyczne: 5 egzemplarzy słowników poprawnej polszczyzny, kartoniki z nazwami specjalności lekarskich: dermatolog, stomatolog, kardiolog, laryngolog, okulista; ilustracje z lekarstwami i cennikiem, pieniądze (banknoty i monety) z wycinanki, kartki z treścią dwóch zadań – dla każdego ucznia, karty pracy z łamigłówką matematyczną, karty pracy z testem „Czy dbasz o swoje zdrowie?”, „Już w szkole 2. Kształcenie zintegrowane” część trzecia – ćw.5, 7 s.4, „Już w szkole 2. Podręcznik” s.52 –53 

Materiały i narzędzia: kartki z bloku technicznego z odrysowanym szablonem koła, mazaki, kredki

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony