Ewa Gutowska i Marzena Klin

"CZY MOŻNA INACZEJ?" - Konkurs Plastyczny

Już od najmłodszych lat życia, dziecko nabywa nawyki i umiejętności sprzyjające ochronie zdrowia. Pierwszymi nauczycielami są niewątpliwie rodzice. Od ich świadomości zdrowotnej, wiedzy i zaangażowania w rozwój oraz wychowanie zależy, jakich wyborów dotyczących zdrowia będzie dokonywało ich dziecko w przyszłości. W momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej, kolejnym przewodnikiem i osobą wspierającą staje się nauczyciel – wychowawca. To od jego kreatywności i zaangażowania zależy w jaki sposób uczniowie poznają i zechcą stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej.


Jednym ze sposobów realizacji omawianej tematyki, zastosowanym przez nas jest konkurs plastyczny.
Chcąc uniknąć zastrzeżeń i wątpliwości jury co do tego, kto jest rzeczywistym autorem pracy i komu faktycznie należy się nagroda: dziecku, czy osobie dorosłej, postanowiłyśmy zorganizować konkurs plastyczny inaczej.
Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, organizujemy dla uczniów klas 0 - III Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem „Dbam o zdrowie swoje i innych”. Naszym założeniem jest to, aby uczeń:
- obserwował i analizował pozytywne i negatywne czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka;
- rozwijał własne zainteresowania i zdolności plastyczne;
- samodzielnie zaprojektował i wykonał pracę plastyczną na określony temat;
- zastosował oryginalne środki wyrazu i ciekawą formę wypowiedzi plastycznej;
- miał okazję spotkać się i nawiązać kontakt z rówieśnikami innych szkół.
Zasadą konkursu jest to, że prace powstają na terenie szkoły, która organizuje imprezę.
Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy ma charakter wewnątrzszkolny. Wyłonieni są wówczas kandydaci, którzy reprezentują daną szkołę w konkursie na szczeblu wojewódzkim.
Odbywa się on w sobotę tak, by każdy mógł wziąć w nim udział. Uczestnicy, przywożą ze sobą potrzebne przybory i materiały plastyczne. Organizatorzy zapewniają właściwe warunki i dostateczną ilość czasu na wykonanie pracy. Uczestnicy konkursu rozmieszczeni są w salach i tu wykonują prace.
Uczniowie goszczący w szkole wraz z opiekunami, mają możliwość zwiedzenia klasopracowni. Chcąc zapewnić przyjazną atmosferę, przygotowujemy słodki poczęstunek oraz napoje. W czasie gdy dzieci realizują swoje pomysły plastyczne, opiekunowie – wśród których są często nauczyciele, mają okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji. 
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień, odbywa się na kolejnym spotkaniu, w bardzo uroczystej atmosferze. Towarzyszy temu część artystyczna przygotowana przez uczniów naszych klas oraz spotkanie z osobami zajmującymi się zawodowo problematyką zdrowia. Przybyli na tę uroczystość laureaci, mają możliwość powtórnego spotkania się, a tym samym nawiązania głębszych znajomości, czy nawet przyjaźni. 
Duże zaangażowanie dzieci, ich radość tworzenia i zainteresowanie tematyką, motywuje nas jako organizatorów do planowania kolejnej edycji konkursu.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony