Marzena Klin

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III
TYTUŁ BLOKU: Czas zatrzymany w legendzie

DNI AKTYWNOŚCI:
1. Kto stworzył Podhale? 
2. Jak powstała Wisła?
3. Wędrujemy po wyżynach.
4. Wędrujemy po nizinach.
5. Gdzie rośnie wydmuchrzyca?
6. Opisuję krajobraz mojej miejscowości.CELE OGÓLNE BLOKU:

Poznanie legend związanych z wybranymi regionami Polski. 
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat. 
Rozwijanie umiejętności opowiadania. 
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
Kształcenie umiejętności redagowania opisu. 
Poznanie charakterystycznych cech krajobrazów Polski. 
Budzenie wrażliwości na piękno krajobrazu ojczystego. 
Poznanie wybranych składników kultury ludowej. 
Kształtowanie rozumienia: linii prostej, krzywej, odcinka; 
Kształtowanie rozumienia: łamanej otwartej i zamkniętej; 
Rozpoznawanie, nazywanie i konstruowanie odcinków prostopadłych i równoległych; 
Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 
Nauka piosenek ludowych. 
Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie doc

Początek strony