Agnieszka Elżbieta Garstka

ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE-
UTRWALENIE PISOWNI WYRAZÓW Z "CH"

Ćwiczenie 1.
Podane wyrazy połącz w pary (puch, śmieszny, kielich, susza, puszysty, dach, kieliszek, sucho, śmiech, daszek).……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 

Ćwiczenie 2.
Wyrazy zapisz w kolejności alfabetycznej ( uśmiech, dach, mech, proch , strach, piach ) 

…………………………………………………………………………………………….

Ćwiczenie 3.
Uzupełnij wyrażenia „ch’’ lub „h’’. 

kolorowa ….usta gorąca ….erbata gradowa ….mura
silny wi….er mała ….oinka dobry …umor
zdrowa mar….ew ozdobny ….aft grzeczny ….łopiec

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony