Agnieszka Elżbieta Garstka

ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE-
UTRWALENIE PISOWNI WYRAZÓW Z "H"

Ćwiczenie 1.
Z wierszyka wypisz wyrazy z „h’’: 

Kłopotliwe samo „h’’,
dość szczególną skłonność ma.
Lubi bardzo „głośne’’ słowa :
huk, harmider, hałasować,
heca, hej, hop, hura ,
halo i hopsasa !…………………………………………………………………………….

Ćwiczenie 2.
Uzupełnij tabelę wyrazami: hałas, huk, harmider, halo, heca, hop, hura, hej,

 

jednosylabowe dwusylabowe trzysylabowe
     
     
     

 

Ćwiczenie 3.
Zapisz wyrazy od najkrótszego do najdłuższego : huk, harmider, hałas, haft, hejnał, harcerz, hulajnoga;

………………………………………………………………………………………………..

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony