Wioletta Anna Soroczyńska

KONSPEKT LEKCJI W KLASIE V
Temat: "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza – oglądamy dzieło pisarza z różnych punktów widzenia.
Podsumowanie pracy z lekturą.

1. Cele dydaktyczne:
a) wiadomości: 
uczeń:
- zna informacje na temat powieści H. Sienkiewicza 
- wylicza głównych bohaterów, czas i miejsce akcji, 
zdarzenia historyczne obecne w powieści
- formułuje temat utworu 
- podaje czas powstania powieści 
- rozumie pojęcia: optymistyczny, pesymistyczny, subiektywny 
i obiektywny 


b) umiejętności: 
- prezentuje własne stanowisko 
- uzasadnia swoje opinie
- rozwiązuje sytuacje trudne w sposób twórczy 
- podejmuje indywidualne i grupowe decyzje
- efektywnie współpracuje w zespole
- przedstawia pracę grupy na forum klasy
- nazywa własne emocje, uczucia, przeżycia
- wchodzi w rolę pesymisty i optymisty 

2. Czas trwania: 90 minut
3. Metody: metoda twórczego myślenia (myślowe kapelusze E. de Bono) 
4. Formy pracy: praca w grupach
praca zbiorowa
5. Pomoce dydaktyczne:
- powieść H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”
- arkusze kolorowego kartonu
- barwne kapelusze z kartonu do losowania
- kolorowe nalepki w kształcie kapeluszy
- instrukcje dla grup oraz słowne formuły wspomagające

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony