Urszula Bardadyn, Grażyna Tuszyńska

"Żywot ten śmierci istota", czyli spotkanie z barokiem.

Pierwszoklasisto. Otrzymałeś test związany z literaturą, filozofią i sztuką baroku. Uważnie przeczytaj polecenia. Każdą odpowiedź przemyśl, a następnie nanieś ją na dołączoną do testu kartę odpowiedzi. 
Powodzenia! 


1. Uzupełnij zdania:
a. Barok to epoka historii kultury europejskiej trwająca od ............................ do........................Nazwa barok pochodzi od słowa barocco, co dosłownie oznacza......................... o nietypowych kształtach.
b. Sobór w Trydencie zapoczątkował ruch zwany .............................................. , który zmierzał do reformy ................................................................................ , a skierowany był przeciwko ........................................ . 
2. Spośród podanych poniżej twórców wskaż tych, którzy są reprezentantami nurtu dworskiego:
a) J. A. Morsztyn
b) J. Ch. Pasek
c) D. Naborowski
d) W. Potocki
3. Przyporządkuj podane tytuły utworów do ich autorów:

a) „Krótkość żywota”   1) W. Potocki  
b) „Do trupa”             2) J. A. Morsztyn 
c) „Niechaj śpi pijany”  3) J. Ch. Pasek 
d) „Pamiętniki”           4) Molier 
5) D. Naborowski 

4. Wskaż prawdziwą odpowiedź:
a) Świętoszek zabiega o względy Elmiry.
b) Pani Pernelle wypędza Świętoszka z domu.
c) Damis jest synem Świętoszka.
d) Marianna jest siostrą Orgona.

5. Jak nazywamy wyszukany pomysł literacki, którego stosowanie zalecał G. Marini?
............................................................................................................
6. Wyjaśnij znaczenie słowa hipokryzja i podaj nazwisko bohatera, którego można nazwać hipokrytą?
...........................................................................................................
7. Wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi charakteryzujące siedemnastowiecznego sarmatę:
a) obrona wolności szlacheckiej
b) nadużywanie praw
c) dążenie do reform państwa
d) tolerancja wobec innych narodów

 

...

Cała publikacja dostępna jest w plikach do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf , Karta odpowiedzi , Model odpowiedzi

Początek strony