Małgorzata Koćmierowska

ZESTAW PYTAŃ
NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA KLASY CZWARTEJ

ZESTAW NR 1

Na jakie pytania odpowiada czasownik? Jaka to część mowy?

Jakie elementy powinna zawierać kartka pocztowa?

Wskaż trzy cechy baśni.

Na jakie pytania odpowiadają główne części zdania? 

Jakie nazwy miały przedmioty szkolne opisane w „Akademii Pana Kleksa”? 

ZESTAW NUMER 2

Jakie znasz nieodmienne części mowy? Omów na przykładach. 

Wymień stałe elementy listu? 

Wymyśl rymy do podanych wyrazów.
góra - uczyć –
kos - złoty – 
deszcz - stary –

Podaj cechy żywego słowika z baśni Andersena pt. „Słowik”. 

Jak piszemy cząstkę „nie” z przymiotnikami i przysłówkami? Podaj przykłady. 

ZESTAW NUMER 3

Wskaż wers we fragmencie wiersza i wyjaśnij co oznacza ten termin.
Jakie nowiny 
zawiera liść leszczyny?
A jakie listek brzozy?
Kto na polski przełoży?

Jakie znasz rodzaje zdań pojedynczych? Wyjaśnij na przykładach.

Czy sprawdziła się „wielka prawda” Gadającego Świerszcza? („Pinokio” C. Collodi)

Na jakie pytania odpowiada przymiotnik? Podaj przykłady przymiotnika.

Jakimi znakami możemy zakończyć zdanie?

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony