Anna Kendyś
Gimnazjum im. G. Chodkiewicza             
w Zabłudowie

SPRAWDZIAN klasy I z działów: 
,,Ziemia we Wszechświecie”, ,,Atmosfera”, ,,Tajemnica natury”

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………..……………..
Klasa………………….                                            Ilość punktów……………………………    

Rząd I

1. (3p.)Uzupełnij zdanie odpowiednimi wyrazami: maleje, rośnie, maleją, rosną.
W troposferze wraz ze wzrostem wysokości: opady ……………..……, temperatura……………………, ciśnienie………………………………..

2. (2p.)Podkreśl dwie poprawne odpowiedzi:
Zimne prądy morskie:  

a)obniżają temperaturę         b)podwyższają temperaturę

c)obniżają opady                        d)podwyższają opady

3.(3p.)Połącz linią pojęcie z jego wyjaśnieniem.

bryza nocna                               warstwa atmosfery                                                                                 
troposfera                                  wiatr nad morzem                                                                                 
halny                                            wiatr w Tatrach  

(...)

- Cała publikacja do pobrania (pdf 6,5 MB) -

Początek strony