Małgorzata Olędzka, Joanna Tarasiuk, Jolanta Trofimiuk,
Lech Radzajewski, Joanna Ciesielska

UWAGI DO MATURY PRÓBNEJ Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ GRUDZIEŃ 2004

Dnia 2 grudnia 2004r. odbyła się próba egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią. Z założenia egzamin maturalny ma być sprawdzany obiektywnie i jednolicie w całej Polsce. Tymczasem okazało się, że zarówno arkusze egzaminacyjne, jak i schematy oceniania nie zostały przygotowane rzetelnie.

Nauczyciele fizyki sprawdzający prace maturalne zostali postawieni w trudnej sytuacji, ponieważ schemat oceniania dołączony do arkuszy egzaminacyjnych zawierał błędy i nieścisłości. Oburzeniem napawa fakt, że zarówno w arkuszach egzaminacyjnych jak i w schemacie oceniania pojawiają się sformułowania niejednoznaczne, niepoprawne pod względem języka fizyki i niejasne. Pojawiają się w niektórych zadaniach polecenia, za których wykonanie uczeń nie otrzymuje żadnych punktów [według klucza], a punktowane są czynności, o których z kolei nie ma mowy w treści zadania. W niektórych zadaniach wymaga się od ucznia pamięciowej znajomości wzorów fizycznych, których nie ma w karcie wzorów [efekt Dopplera, prawo Hooke’a], w jednym z zadań potrzebny jest układ okresowy pierwiastków. Schemat oceniania nie jest jednolity, w niektórych zadaniach uczeń otrzymuje jeden punkt za podanie choć jednej poprawnej odpowiedzi [z dwóch], a w niektórych punktowane są obydwie poprawne. Na uwagę zasługuje też fakt, że arkusz pod względem estetycznym [rysunki, czytelność, brak miejsca na wpisanie punktów przy każdym zadaniu przez egzaminatora] pozostawia wiele do życzenia. Szczegółowy wykaz uwag dotyczący zarówno arkuszy, jak i schematów oceniania przedstawiamy poniżej.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony