Wychowanie przedszkolne:

Barbara Kędzia - doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
Joanna Żarniewska - doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego

Edukacja wczesnoszkolna:

Celina Borowska - doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech - doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja humanistyczna:

Elżbieta Babicz - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół podstawowych
Maria Bartnicka - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
Grażyna Wiesława Dawidowicz - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
Katarzyna Dral - doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
Mariusz Truszkowski - konsultant ds. języka angielskiego

Edukacja matematyczno - przyrodnicza:

Ketty Monika Kołomyjska - doradca metodyczny w zakresie matematyki na poziomie szkół ponadpodstawowych
Monika Zaleska - Szczygieł - doradca metodyczny w zakresie biologii na pozio-mie szkół ponadpodstawowych
Joanna Ciesielska - doradca metodyczny w zakresie fizyki na poziomi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Wiesław Woronowicz - konsultant ds. informatyki

Katacheza szkolna: 

Mirosława Pietkiewicz - doradca metodyczny w zakresie religii prawosławnej na poziomie szkół ponadpodstawowych
Urszula Zagan - doradca metodyczny w zakresie religii katolickiej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wychowanie i profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

Julita Bożena Majewska - konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i profilaktyki

Szkolnictwo specjalne:

Anna Gawryluk - doradca metodyczny w zakresie szkolnictwa specjalnego na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Początek strony