25 września 2019 roku we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Białegostoku przeprowadziliśmy szkolenie dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkól i placówek oświatowych w Białymstoku na temat Systemu Informacji Oświatowej. Szkolenie poprowadził były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny w MEN za wdrażanie nowego SIO oraz naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne kursy.

 

Początek strony