"Focus group" przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także podmiotów rynku pracy współpracujących ze szkołami, to jest: przedstawicieli szkół i ośrodków doradztwa metodycznego, władz samorządowych, PUP oraz pracodawców. Celem badania było poznanie mechanizmów tworzenia planów rozwojowych szkół oraz konstruowania dorocznej oferty edukacyjnej, jak również kanałów wymiany informacji z pracodawcami.

"Focus group" zorganizowano w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy" ralizowanego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada" w Chełmie Lubelskim.

Początek strony