W dniu 17.06.2010 r. w Białymstoku MODM Białystok zorganizował konferencję zamykająca realizację projektu pt.: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy”. Projekt był dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 -Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Początek strony