W dniach 29,30 i 31 marca 2011r. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zorganizowały VII Przegląd Zajęć Pozalekcyjnych.
Uczestnikami przeglądy byli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku.

Impreza miała na celu:
• przegląd dokonań i osiągnięć szkolnych zajęć pozalekcyjnych,
• stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do prezentacji talentów w środowisku lokalnym,
• wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

Początek strony