W dniach 26 marca i 27 marca 2012 r. odbył się III KONKURS WIEDZY O RODZINIE. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Współorganizatorami konferencji byli:

na etapie gimnazjalnym – Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku na etapie ponadgimnazjalnym – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesnym świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny i możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie.
W tym roku organizatorzy zaproponowali refleksję nad problematyką związaną z przygotowaniem do małżeństwa. Młodzież licznie wzięła udział w konkursie. Na etapie gimnazjalnym – 43 uczniów, na etapie ponadgimnazjalnym – 42. Uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą, zaś ich opiekunowie dużym zaangażowaniem w przygotowanie uczniów i pracę Komisji Konkursowej. 26 marca Konkurs uświetnił występ zespołu muzycznego z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pod kierunkiem pani Katarzyny Nurkowskiej. Natomiast 27 marca - spektakl „Bajki dla niegrzecznych” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku przygotowanych przez panią Bożennę Pisanko.

Laureaci konkursu:
Etap gimnazjalny:
I miejsce – Dominika Wielgat- PG nr 9
II miejsce- Zofia Barańska - PG nr 9
III miejsce- Anna Magdalena Lubowicka - PG nr 32
Etap ponadgimnazjalny:
I miejsce- Aneta Bubieńczyk III LO
II miejsce- Magdalena Czajkowska III LO
III miejsce- Emilia Magnuszewska ZSG

Sponsorami nagród byli:
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA obchodzony w Polsce 26 marca był doskonałą okazją do rozważania tajemnicy ludzkiego życia oraz podjęcia refleksji nad jego zagrożeniami we współczesnym świecie.

Serdecznie dziękujemy za udział w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie!
Organizatorzy

Początek strony