Dnia 20 marca 2012 w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbył się I MiędzyszkolnyKonkurs Piosenki Angielskiej „Sing a Song” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski oraz MODM w Białymstoku. Konkurs skierowany był do uczniów białostockich szkół podstawowych, klas IV – VI. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności wokalnych i językowych (znajomość języka angielskiego) oraz konfrontacji osiągnięć z innymi śpiewającymi uczniami.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem: udział w konkursie wzięło 19 solistów i 18 zespołów z białostockich szkół: SP 5, SP 7, SP 8, SP 12, SP 16, SP 19, SP 20, SP 28, SP 37, ZSP 45, ZSI nr 1 SP 47, SP 50, NSP CiM oraz Zespołu Szkół PTO SSP 4.

Wśród honorowych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, był znany białostocki aktor teatralny Pan Krzysztof Dzierma (z wykształcenia kompozytor, na co dzień konsultant muzyczny w Białostockim Teatrze Lalek, aktor teatralny i pedagog na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku) oraz Pan Cezary Roman – redaktor Radia I, prowadzący „Radio i Gość Dnia”– audycję, do której zaproszeni ciekawi ludzie odpowiadają na pytania związane z naszą codziennością, odnoszą się do najaktualniejszych wydarzeń w regionie, kraju czy na świecie.
W jury konkursu zasiedli w/w Pan Krzysztof Dzierma , Pan Cezary Roman oraz nauczyciele języka angielskiego: Pani Sylwia Kraszewska (SP nr 50 w Białymstoku) oraz Pani Karolina Zaborowska (MODM w Białymstoku).

Laureatami I Międzyszkolnego Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing a Song” zostali:
W kategorii SOLISTA:

Agata Satuła, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12, przygotowana przez p. Krzysztofa Mioduszewskiego;
Kamila Wojtkielewicz, uczennica Zespołu Szkół PTO, Społecznej Szkoły Podstawowej 4, przygotowana przez p. Jolantę Gwiazdowską.
Julia Jarmołowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 50, przygotowana przez p. Agatę Żygłowicz.

W kategorii ZESPOŁY:

Oliwia Hankowska, Magdalena Zawadzka, Karolina Kałęka, Kamila Wojtkielewicz, Barbara Rymarska, uczennice Zespołu Szkół PTO, Społeczna Szkoła Podstawowa 4, przygotowane przez p. Jolantę Gwiazdowską;
Mateusz Łukaszewicz, Mateusz Naumiuk, Patryk Misiejuk, Michał Sacharczuk, Jakub Szeremeta, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego, przygotowani przez p. Urszulę Marciniak – Bagińską;
Zofia Magnuszewska, Agnieszka Szymusiuk, Aleksandra Bujak, Patrycja Sienkiewicz, Natalia Judzicka, uczennice Szkoły Podstawowej nr 37, przygotowane przez p. Joannę Sawicką.

Ponadto jury konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

Agata Satuła, Alicja Satuła, Aleksandra Bielska, Hanna Kowalewska, uczennicom Szkoły Podstawowej nr 12, przygotowane przez p. Krzysztofa Mioduszewskiego;
Michał Mioduszewski, Piotr Mirucki, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45, przygotowani przez p. Agnieszkę Korzeb i Mariolę Wasiluk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz zwycięzcom i wyróżnionym. Zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku szkolnym 2012 / 2013.

Organizatorzy konkursu:
Ewa Prokopowicz
Urszula Marciniak-Bagińska

Początek strony