Dnia 5 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie I krajowych eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (ISLP),które zostały po raz pierwszy zorganizowane w Białymstoku.
Honorowymi patronatami konkursu byli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.
Organizatorami konkursu byli: Izabela Popławska, Halina Wasiak, Katarzyna Łogwiniuk i Wiesław Woronowicz.
 
Tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Statystyczny przebiegał pod hasłem „Rolnictwo. Był on skierowany   do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju.    
Celem tegorocznego konkursu było rozwijanie kompetencji statystycznych młodzieży z uwzględnieniem problematyki rolnictwa oraz otaczającego nas środowiska. Uczniowie wykonali plakaty naukowe na podstawie własnych badań.
 
Prace zwycięzców ze szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą brały udział w finale Międzynarodowego Konkursu Statystycznego w Hong Kongu.  Informacja o wynikach  konkursu zostanie ogłoszona przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny na 59 Światowym Kongresie Statystyki w Hong Kongu w dniach  25-30 sierpnia 2013 r. Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na stronie krajowej(http://www.islp.pl) oraz międzynarodowej konkursu. (http://iase-web.org/islp/).Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – na naszą stronę internetową weszło ponad 3,5 tysiąca osób z całego kraju.
Laureaci I miejsca szkół ponadgimnazjalnych otrzymali-indeksy na: Politechnikę Białostocką na wszystkie wydziały oraz na Uniwersytet w Białymstoku na kierunek ekonomia.
 
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują wszystkim laureatom   i ich opiekunom.
 
Za pomoc w organizacji krajowych eliminacji „Międzynarodowego Konkursu Statystycznego” organizatorzy dziękują wszystkim członkom jury, sponsorom: Wojewodzie Podlaskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Departamentowi Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku, Rektorowi Politechniki Białostockiej, Dziekanowi Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Miejskiemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego i  firmie StatSoft  sp. z o.o.  
 
Początek strony