Dnia 29.04.2013r.o godz.10.00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja naukowo- metodyczna pt. „Zrozumieć dziecko” pod Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Współorganizatorami konferencji byli: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku. Konferencję rozpoczął wspaniały występ dzieci  z Przedszkola Samorządowego Nr 30, który zakończył się gromkimi brawami. Po występie artystycznym zebranych gości przywitała Pani mgr Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Prowadzącą konferencji „Zrozumieć dziecko” była Pani dr hab. Janina Uszyńska- Jarmoc, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.  W dalszej części spotkania można było usłyszeć przemówienie Pana Macieja Żywno Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciela Prezydenta Miasta Białegostoku Pani Marii Jolanty Ambrożej.
Pierwszym wystąpieniem był list otwarty do nauczycieli odczytany przez Panią Edytę Zygmunt - przedstawiciela Rady Rodziców PS Nr 30. Zawierał on oczekiwania rodziców poprzez pryzmat dziecka. Następnie Pani dr Krystyna Śmietało z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła ważny temat dotyczący „Kompetencji emocjonalnych nauczycieli jako warunku rozumienia zachowań dziecka”. Pan dr Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Białymstoku poruszył temat „Poznać dziecko - poznać rodzinę”. Istotnych wskazówek metodycznych pracy z dzieckiem udzieliły Pani mgr Barbara Kędzia i Pani mgr Małgorzata Lech, doradcy MODM w Białymstoku, poruszyły temat „Pochylić się nad dzieckiem”. Z kolei Pani mgr Elżbieta Babicz i Pani mgr Barbara Jocz, doradcy MODM w Białymstoku, przedstawiły propozycje dotyczące „Współpracy z rodziną dziecka”. Pod koniec konferencji odbył się słodki poczęstunek, podczas którego trwała konstruktywna dyskusja wszystkich zgromadzonych gości na temat poruszanych zagadnień.
 
Opracowanie:

mgr Małgorzata Maksim- dyrektor
mgr Iwona Kozłowska- nauczyciel
Przedszkola Samorządowego Nr 30
im. Jana Pawła II „Radosne”
w Białymstoku

Początek strony