Warsztaty metodyczne dl a nauczycieli języków obcych pt. „Uczeń niedosłyszący na lekcji języka angielskiego” w ramach projektu „Sign Me English

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Białymstoku realizuje Projekt Alumni "Teaching English and culture through sign language" organizowany przez m.in. YLRS, American Corners oraz Instytut Głuchoniemych w Warszawie. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.


W ramach tego projektu, odbyły się warsztaty metodyczne poświęcone nauczaniu języka angielskiego osób niedosłyszących / niesłyszących oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
15 marca 2013r. zajęcia „Nauczanie osób niesłyszących języka angielskiego” poprowadził  Bartosz Wilimborek – nauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się formami komunikacji z osobami niesłyszącymi, poznać różne formy  i metody, jakie należy stosować w pracy z uczniami niesłyszącymi, ich rodzicami, a także z pozostałymi uczniami z klasy. Ponadto, p. Wilimborek, zapoznał uczestników ze stroną internetową projektu "Sign me English" (www.signmeenglish.pl) oraz zachęcił do udziału w Konkursie Jezyka Angielskiego „Sign Me English”.
 
21 marca 2013r. warsztaty „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”  Poprowadziła Anna Gawryluk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką nauczania dzieci z różnymi dysfunkcjami, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niesłyszących i niedosłyszących. Ponadto, nauczyciele mieli okazję na  dzielenie się swoimi doświadczeniami w celu poszukiwania nowych rozwiązań wychowawczych i dydaktycznych.
 
Początek strony