Dnia 8 maja 2015r  po raz szósty w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego odbyła konferencja metodyczna zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku pt. Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością.  

W ramach konferencji odbyły się zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli SOSW, którzy zaprezentowali swój warsztat pracy i przedstawione zostały dwie metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani Joanna Szczepańska –Łopuch i Joanna Stachurska poprowadziły bardzo ciekawe zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej pt. „Muzyczna łąka – rytmy i dźwięki” a następnie pani Anna Gawryluk omówiła dwie metody stymulujące rozwój psychomotoryczny – Ergoterapię-terapię ręki i Kinezjologię Edukacyjną, której elementy wykorzystywane są w pracy z uczniami z niepełnosprawnością.

Konferencje te są dobrą okazją do spotkań nauczycieli i terapeutów ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Uczestnicy konferencji mają możliwość dyskusji, wymiany spostrzeżeń z obserwowanych zajęć otwartych i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom.


Na następną konferencję, która odbędzie się jesienią 2015r zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, otwarte na dzielenie się własnymi pomysłami i doświadczeniem.


mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny MODM
mgr Joanna Hryń – Lider WDN SOSW

 

Początek strony