ANKIETA KIEROWANA DO NAUCZYCIELI

Szanowni nauczyciele!

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie. Celem ankiety MODM
w Białymstoku jest określenie Państwa potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, tematyki,
form i zagadnień organizacyjnych szkoleń. Zebrane informacje posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie doradztwa metodycznego i systematycznego podnoszenia jakości naszej pracy.

Ankieta będzie dostępna do 20 marca 2020r.
Podsumowanie zamieścimy na naszej stronie internetowej.

1. Nauczany przedmiot:  *

2. Poziom kształcenia: *
3. Z jakiego źródła czerpie Pani/Pan informacje na temat ofert szkoleniowych MODM? *
4. Jak ocenia Pani/Pan organizowane przez MODM szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył/a?
(prosimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę odnosząc do stopni szkolnych 1- niedostateczny, 6- celujący).

5. Jakie formy szkoleń proponowanych przez MODM Białystok Pani/Panu najbardziej odpowiadają?
(proszę ocenić stopień przydatności 1- mało przydatne, 6- bardzo przydatne).

6. Jaka tematyka doskonalenia zawodowego najbardziej Panią/Pana interesuje?

7. O jakie zagadnienia tematyczne należy, Pani/Pana zdaniem, poszerzyć ofertę MODM?

8. Proszę wskazać optymalne dni szkoleń:
9. Jakie czynniki utrudniają Pani / Panu udział w formach doskonalenia? /dopuszcza się możliwość kilku odpowiedzi/


10. Jakie są Pani/Pana dodatkowe sugestie dotyczące współpracy z MODM na kolejne lata?
(np. w zakresie organizacji: miejsca spotkań, terminów)

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
6
7
8
11
Data : 2020-03-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Początek strony