O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Anna Pyłko
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku

Scenariusz zajęcia w grupie 3-latków
Temat zajęcia: „Na łące” – poznanie mieszkańców łąki na podstawie wiersza I.  Salach.
 


Cele szczegółowe:
-    rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące łąki (motyl, pszczoła, kret, mrówka, biedronka),
-    wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt,
-    umie skupić uwagę  na ilustracjach i słuchanym utworze,
-    potrafi wypowiedzieć się na temat określony,
-    kształci ekspresję ruchową ,
-    słucha poleceń nauczyciela,
-    zgłasza chęć odpowiedzi poprzez podniesienie ręki,
-    cierpliwie czeka na swoją kolej i nie przerywa innym,
-    potrafi bawić się w grupie wspólnie z kolegami,

Metody: słowna, zabawowa, zadań stawianych dzieciom, czynna, aktywizująca

Formy pracy : zbiorowa, grupowa, praca indywidualna

Pomoce: ilustracja łąki, roślin i zwierząt na łące, kolorowe chusty, szarfy, naganie na Cd: A. Vivaldi „Wiosna”, wycięte z tektury kwiatki,

Przebieg zajęcia

1.    „Witam Cię” – zabawa na powitanie.
Nauczycielka wita dzieci, mówi im, czym będą się zajmować na zajęciach.
Dzieci siedzą w kręgu, podają do siebie piłkę, witają się i mówią koledze/koleżance cos miłego.

2.    „Myszki” – zabawa ruchowa bieżna.
Na dywanie są rozłożone szarfy, na sygnał nauczycielki dzieci-myszki biegają po sali-łące, na kolejny sygnał wbiegają szybko do norek-szarf.

3.    Wysłuchanie wiersza pt „Na łące” I. Salach;

„Na łące” I. Salach

Łąka tylu ma mieszkańców,
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Tutaj kwiatek-O! Różowy!
                                   
Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka,
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła Boża Krówka.
                        
Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.


4.    Rozmowa na temat treści wiersza, mieszkańców łąki, wyglądu łąki, roślin i kwiatów na łące, wyjaśnienie trudnych słów z wiersza (Boża Krówka, krasna suknia), wyjaśnianie przez dzieci, dlaczego nie wolno niszczyć i zabijać małych zwierzątek i owadów (np. mrówki, pająki). Zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania chęci odpowiedzi poprzez podniesienie ręki, na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej, nieprzerywanie innym.

5.    „Taniec motyli”- zabawa z chustami. Nauczycielka zaprasza dzieci do tańca, dzieci otrzymują kolorowe chusty i tańczą do utworu A. Vivaldiego „Wiosna”.

6.    „Jakie to zwierzę?” – układanie obrazków z pociętych elementów.
Dzieci dobierają się w pary i dostają do ułożenia pocięty obrazek. Po ułożeniu nazywają widoczne zwierzątko.

7.    „Zwierzęta na łące”- zabawa ruchowo-naśladowcza.
Nauczycielka demonstruje dzieciom zachowania różnych zwierząt a dzieci je naśladują.

8.    Podsumowanie zajęć.
Dzieci odpowiadają na pytania czego się nauczyły, co im podobało się podczas wspólnych zajęć. Otrzymują małe tekturowe kwiatki i mają je umieścić w jednym z kwiatków-koszyczków: w ładnym jeśli zajęcia im się podobały lub w brzydkim, jeśli nie podobały się.

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony