O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Marzena Klin

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III
TYTUŁ BLOKU: Czas zatrzymany w legendzie

DNI AKTYWNOŚCI:
1. Kto stworzył Podhale? 
2. Jak powstała Wisła?
3. Wędrujemy po wyżynach.
4. Wędrujemy po nizinach.
5. Gdzie rośnie wydmuchrzyca?
6. Opisuję krajobraz mojej miejscowości.CELE OGÓLNE BLOKU:

Poznanie legend związanych z wybranymi regionami Polski. 
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat. 
Rozwijanie umiejętności opowiadania. 
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
Kształcenie umiejętności redagowania opisu. 
Poznanie charakterystycznych cech krajobrazów Polski. 
Budzenie wrażliwości na piękno krajobrazu ojczystego. 
Poznanie wybranych składników kultury ludowej. 
Kształtowanie rozumienia: linii prostej, krzywej, odcinka; 
Kształtowanie rozumienia: łamanej otwartej i zamkniętej; 
Rozpoznawanie, nazywanie i konstruowanie odcinków prostopadłych i równoległych; 
Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 
Nauka piosenek ludowych. 
Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie doc

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony