O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Ewa Gutowska

Plan metodyczny dla klasy IId
Tytuł bloku: Popatrz, ile jesieni leży już na ziemi...
Temat dnia: Opisuję jesienne liście.

Cele ogólne:
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; 
wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z jesienią; 
kształcenie umiejętności poprawnego redagowania opisu z użyciem zgromadzonego słownictwa; 
doskonalenie techniki rachunku pamięciowego; 
rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 

Cele operacyjne:
wypowie się na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią; 
zastosuje w opisie nowe słownictwo; 
opisze wybrane liście według planu; 
wykona pracę plastyczną; 
dokona oceny własnej pracy.

Metody:
podające (informacyjne): wyjaśnienie, opis; 
operatywne: ćwiczenia praktyczne; 
poszukujące (problemowe): pogadanka; 
waloryzacyjne (eksponujące): ekspresyjna.

Formy pracy:
indywidualna jednolita; 
grupowa jednolita; 
grupowa zróżnicowana; 
zbiorowa.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony