O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Urszula Bardadyn, Grażyna Tuszyńska

"Żywot ten śmierci istota", czyli spotkanie z barokiem.

Pierwszoklasisto. Otrzymałeś test związany z literaturą, filozofią i sztuką baroku. Uważnie przeczytaj polecenia. Każdą odpowiedź przemyśl, a następnie nanieś ją na dołączoną do testu kartę odpowiedzi. 
Powodzenia! 


1. Uzupełnij zdania:
a. Barok to epoka historii kultury europejskiej trwająca od ............................ do........................Nazwa barok pochodzi od słowa barocco, co dosłownie oznacza......................... o nietypowych kształtach.
b. Sobór w Trydencie zapoczątkował ruch zwany .............................................. , który zmierzał do reformy ................................................................................ , a skierowany był przeciwko ........................................ . 
2. Spośród podanych poniżej twórców wskaż tych, którzy są reprezentantami nurtu dworskiego:
a) J. A. Morsztyn
b) J. Ch. Pasek
c) D. Naborowski
d) W. Potocki
3. Przyporządkuj podane tytuły utworów do ich autorów:

a) „Krótkość żywota”   1) W. Potocki  
b) „Do trupa”             2) J. A. Morsztyn 
c) „Niechaj śpi pijany”  3) J. Ch. Pasek 
d) „Pamiętniki”           4) Molier 
5) D. Naborowski 

4. Wskaż prawdziwą odpowiedź:
a) Świętoszek zabiega o względy Elmiry.
b) Pani Pernelle wypędza Świętoszka z domu.
c) Damis jest synem Świętoszka.
d) Marianna jest siostrą Orgona.

5. Jak nazywamy wyszukany pomysł literacki, którego stosowanie zalecał G. Marini?
............................................................................................................
6. Wyjaśnij znaczenie słowa hipokryzja i podaj nazwisko bohatera, którego można nazwać hipokrytą?
...........................................................................................................
7. Wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi charakteryzujące siedemnastowiecznego sarmatę:
a) obrona wolności szlacheckiej
b) nadużywanie praw
c) dążenie do reform państwa
d) tolerancja wobec innych narodów

 

...

Cała publikacja dostępna jest w plikach do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf , Karta odpowiedzi , Model odpowiedzi

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony