O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Anna Kendyś
Gimnazjum im. G. Chodkiewicza             
w Zabłudowie

SPRAWDZIAN klasy I z działów: 
,,Ziemia we Wszechświecie”, ,,Atmosfera”, ,,Tajemnica natury”

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………..……………..
Klasa………………….                                            Ilość punktów……………………………    

Rząd I

1. (3p.)Uzupełnij zdanie odpowiednimi wyrazami: maleje, rośnie, maleją, rosną.
W troposferze wraz ze wzrostem wysokości: opady ……………..……, temperatura……………………, ciśnienie………………………………..

2. (2p.)Podkreśl dwie poprawne odpowiedzi:
Zimne prądy morskie:  

a)obniżają temperaturę         b)podwyższają temperaturę

c)obniżają opady                        d)podwyższają opady

3.(3p.)Połącz linią pojęcie z jego wyjaśnieniem.

bryza nocna                               warstwa atmosfery                                                                                 
troposfera                                  wiatr nad morzem                                                                                 
halny                                            wiatr w Tatrach  

(...)

- Cała publikacja do pobrania (pdf 6,5 MB) -

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony