Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi

Nazwa

"Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej i ustalenia strategii postępowań wobec dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego"

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Kierownik szkolenia

Anna Gawryluk

Liczba godzin:

12

Cena:

36

Nazwa

Tutoring szkolny

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs dający certyfikat tutora I st.

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

64

Cena:

950zł

Nazwa

Przyjaciele Zippiego

Rodzaj formy doskonalenia:

Szkolenie przyszłych realizatorów rekomendowanego przez MEN programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych oraz pedagodzy, psychologowie szkolni

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

12

Cena:

500 zł ( 250 zł szkolenie + 250 zł pakiet materiałów realizatora programu)

Nazwa

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

Rodzaj formy doskonalenia:

Szkolenie przyszłych realizatorów programu profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku 9-14 lat

Adresaci:

nauczyciele i wychowawcy szkól podstawowych oraz pedagodzy, psychologowie szkolni

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

14

Cena:

500 zł ( 250 zł szkolenie + 250 zł pakiet materiałów realizatora programu)

Nazwa

Trener Treningu Zastępowania Agresji

* Trening Umiejętności Prospołecznych

* Trening Kontroli Złości

* Trening Wnioskowania Moralnego

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu teoretycznym.

Czas trwania szkolenia TEORETYCZNEGO: 36 godz. dyd.

Czas trwania treningu (CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ):

36 godz. dyd. Terminy spotkań ustalane indywidualnie.

Prowadzący: warsztaty poprowadzą certyfikowani trenerzy

Szkolenie uprawnia do wszczęcia procedury certyfikacyjnej, która związana jest z pracą własną pod nadzorem superwizora (Mastertrenera TZA). Procedura certyfikacyjna związana jest z pracą z grupą opartą o metodę TZA. Po pozytywnej ocenie pracy własnej przez superwizora, zaliczeniu sesji super wizyjnych uczestnicy otrzymują certyfikat trenera TZA-ART.

Certyfikat trenera TZA uprawnia do oficjalnego stosowania metody TZA-ART w pracy z grupą, nie szkolenia trenerów.

Termin warsztatów: 24-27.01.2019 r. Zapisy poprzez IPO - max. 14 osób. Koszt w akcji promocyjnej: 1500 zł

Zaliczka w wysokości 500 zł płatna przelewem na konto MODM do 05.01.2019 r. z dopiskiem TZA-ART

na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

SZKOLENIE

Adresaci:

pedagogom, psychologom, nauczycielom i terapeutom

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

36 szkolenie + 36 praktyczna część

Cena:

1500 zł

Nazwa

„SPOTKANIA Z LEONEM” – profilaktyka agrsesji dla dzieci.

Cykl zajęć psychoedukacyjnych( wg autorskiego programu SI) „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.

Tematyka zajęć:

osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów niezbędnych do realizacji programu.

Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Czemierowska-Koruba, autorka programu, vice prezes Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach.

Termin szkolenia : 08-09.12.2018 r. Max. 18 osób

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO.

Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

z dopiskiem LEON

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

20

Cena:

230 zł

Nazwa

„DEBRIEFING W SZKOLE – DORAŹNA POMOC DZIECIOM PO WYDARZENIACH TRAUMATYCZNYCH”

Tematyka zajęć:

  • wydarzenia traumatyczne i rodzaje traumy
  • cechy charakterystyczne wydarzeń traumatycznych,
  • typy traumy,
  • reakcje posttraumatyczne,
  • skutki wydarzeń traumatycznych,
  • dziecięce reakcje na traumę.
  • PTSD jako utrwalony zespól reakcji posttraumatycznych:

- objawy,

- rozpoznawanie,

- cechy diagnostyczne

- czynniki ryzyka wystąpienia PTSD

  • klasyczny model debriefingu wg Mitchella i jego modyfikacja w pracy z dziećmi,

- poznanie modelu debriefingu,

- praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia debriefingu.

Zajęcia prowadzi psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, edukator MEN.

Termin szkolenia: 08.12.2018 r. Max. 20 osób.

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO.

Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

z dopiskiem DEBRIEFING

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

10

Cena:

140 zł

Nazwa

ARTETERAPIA WIZUALNA - TECHNIKI I METODY PRACY Warsztat szkoleniowy I stopnia.

1. Budowanie kontaktu i odblokowanie emocji.

Działania umożliwiające nawiązanie kontaktu z dziećmi i pomiędzy nimi, odblokowanie zahamowań, rozluźnienie i relaks. Powstały spontanicznie materiał graficzny i malarski będzie okazją do omówienia diagnostycznego znaczenia prac.

- praca interaktywna - rozwijanie ekspresji graficznej poprzez otwieranie ruchu i ekspresję ciała,

- rysunek spontaniczny do muzyki - aktywizacja ciała, obu półkul mózgowych, ekspresja emocji, rozwój wyobraźni

2. Techniki plastyczne – zabawa, relaks, motywacja do działania, sukces, wzmocnienie

Techniki oparte na dostępnych i tanich materiałach, co daje możliwość wprowadzenia ich w każdej placówce.

3. Otwierane wyobraźni i rozwijanie kreatywności – sposoby inspiracji

Działania wytrącające ze schematów, poszerzające wachlarz rozwiązań wizualnych, stymulację struktur myślowych.

4. Wspieranie procesu budowania tożsamości

Działania ukierunkowane na budowanie świadomości siebie, pozytywnego obrazu siebie, swojego ciała, wzmacnianie własnych zasobów i poczucia wartości, wzajemne czerpanie z potencjałów innych osób.

5. Rozwijanie umiejętności współpracy i integracja grupy

Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników.

Prowadzący- Barbara Kasprzak –terapeuta Neurolingwistycznego Programowania (Międzynarodowy Certyfikat Master Practitioner of Art of NLP), arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor teatralny. Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla studentów UMCS i KUL, nauczycieli, instruktorów, terapeutów.

Terminy spotkań: 13.10.2018 r. - godz. 12:00 - 17:00, 14.10.2018 r. - godz. 8:30 - 13:30. zapisy przez IPO

Płatność przelewem na konto MODM nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 do 8.10.2018 r.

z dopiskiem ‚Arteterapia I’.

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

Koszt: 210 zł

Nazwa

„TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA” wg T. Gordona.

Trening Skutecznego Nauczyciela wg Thomasa Gordona jest skierowany do całej kadry pedagogicznej różnych placówek. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności wprowadzania i utrzymywania samodyscypliny, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów. Poznają metody motywowania dzieci / uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Nabyte kompetencje znacząco podnoszą efektywność pracy nauczycieli. Indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestnika to: Zeszyt ćwiczeń TSN, książka, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

Trening prowadzą trenerzy: POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA Autoryzowanego Reprezentanta Gordon Training International w Polsce.

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy. Max. 22 osoby

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO.

Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

z dopiskiem TSN

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

Psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele szkół i przedszkoli

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

43

Cena:

560 zł

Nazwa

TECHNIKA WITRAŻU TIFFANY - WPROWADZENIE Warsztat szkoleniowy I stopnia.

ABSOLUTNA NOWOŚĆ

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty, gdzie pod okiem instruktorki, uczestnicy przez 2 dni z lutownicą w ręku, wykorzystując drut, kamienie półszlachetne, kryształki zgłębiają tajemnice jubilerskie sami tworzą ozdoby, dekoracje i biżuterię. Z pewnością doskonała propozycja dla wszystkich

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH I TECHNIKI, którzy chcą wzbogacić swój warsztat i coś nowego zaoferować swoim uczniom. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych, pasjonatów, którzy chcą nabyć nowych umiejętności i wykorzystać je w pracy z młodzieżą.

Poniżej przykłady wytworów kursantów:

   

W cenie kursu materiały i narzędzia.

Warsztaty przygotowują do kolejnego etapu: techniki witrażowe, gdzie uczestnicy na warsztatach II stopnia będą praktycznie tworzyć swoje dzieła już z z użyciem szlifierki do szkła.

Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników.

Serdecznie zapraszamy ! max. 20 osób ! zapisy przez IPO

Prowadzący - arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor

Terminy spotkań: 24.11.2018 r. - godz. 12:00 - 17:00, 25.11.2018 r. - godz. 8:30 - 13:30

Płatność przelewem na konto MODM nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 do 16.11.2018 r.

z dopiskiem ‚Tiffany 1’.

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

Koszt: 320 zł

Nazwa

TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA–ART.

- szkolenie certyfikacyjne do uprawniające do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji z grupą, nie szkolenia trenerów.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:

* Trening Umiejętności Prospołecznych

* Trening Kontroli Złości

* Trening Wnioskowania Moralnego

Szkolenie składa się z części teoretycznej min. 36 godz.dyd. ( ukończenie potwierdzone zaświadczeniem) a następnie w ramach procedury certyfikacyjnej udokumentowane praktyczne działania min.36 godz.dyd. z dobraną własną grupą uczniów ok. 6 m-cy pod nadzorem superwizora. Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy. Max. 14 osób.

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia na konto MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem TZA

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs

Adresaci:

pedagogodzy, psycholodzy, nauczyciele i terapeuci

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

Min.72

Cena:

1450

Nazwa

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program warsztatu:

Kurs 18-godzinny.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy. M.in. praca przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, prywatne gabinety. Warsztat spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi (os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, trudną młodzieżą, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów tworzona jest ogólnopolską sieć , w której następuje wymiana doświadczeń, informacji o zleceniach, przetargach i konkursach na prowadzenie TUS, przekazywane są kontakty do Klientów.

Prowadzący: socjolog, psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki.

Termin szkolenia: 27-28.10.2018 r. zapisy przez IPO

Koszt: 1450 zł

Całość należy wpłacić przelewem na konto MODM do 15.10.2018 r. z dopiskiem ‚TUS’.

Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

18

Cena:

Koszt: 1450 zł

Nazwa

ARTETERAPIA WIZUALNA - TECHNIKI I METODY PRACY. Warsztat szkoleniowy II stopnia.

1. Wspieranie procesu budowania tożsamości:

- wokół mojego imienia - działania plastyczne oparte na graficznym obrazie własnego imienia, wykorzystujące jego emocjonalne znaczenie

- ja i inni - budowanie umiejętności akceptowania różnic między ludźmi i wyodrębniania siebie

2. Budowanie kontaktu i dobrej relacji:

- działania ruchowe w parach wykorzystujące plastykę ciała, budujące kontakt oparty na wzajemnym szacunku i dobrej zabawie

3. Techniki plastyczne – zabawa, relaks, motywacja do działania, sukces, wzmocnienie:

- batiki wiązane i ich wykorzystanie

- tworzenie własnych papierów i możliwości ich zastosowania

- technika pieczątek i jej możliwości

- pisanki

- zima i jej różne oblicza

- kalkografia na różne sposoby

- kartki świąteczne z papierów marmurkowych

4. Otwierane wyobraźni i rozwijanie kreatywności – sposoby inspiracji:

- półprzestrzenne kompozycje z tektury

- wykorzystanie folii aluminiowej

- przeskalowanie plam kleksowych

- kompozycje sylwetowe

- inspiracje sztuką współczesną - Pablo Picasso i Jean Miro

5. Rozwijanie umiejętności współpracy i integracja grupy:

- gra plastyczna ucząca zasad współpracy

- malarski relaks grupowy

Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników.

Prowadzący- Barbara Kasprzak –terapeuta Neurolingwistycznego Programowania (Międzynarodowy Certyfikat Master Practitioner of Art of NLP), arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor teatralny. Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla studentów UMCS i KUL, nauczycieli, instruktorów, terapeutów.

Terminy spotkań: 17.11.2018 r. - godz. 12:30 - 16:30, 18.11.2018 r. - godz. 8:30 - 13:30 zapisy przez IPO

Płatność przelewem na konto MODM nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 do 12.11.2018 r.

z dopiskiem ‚Arteterapia II’

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik
szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

Koszt: 210 zł

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
5
6
7
11
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony