Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODM, zasady płatności

 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką, której organem prowadzącym jest Miasto Białystok. Zapewnia ono środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka oraz szkolenia nauczycieli z placówek publicznych miasta Białegostoku.
 • Oferta szkoleń realizowanych przez MODM Białystok obejmuje zarówno krótsze jak też i dłuższe formy doskonalenia. Do krótszych zaliczamy zajęcia warsztatowe o czasie trwania do 4 godzin dydaktycznych, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne. Dłuższe formy to warsztaty powyżej 4 godzin oraz kursy doskonalące.
 • MODM Białystok realizuje zarówno szkolenia bezpłatne jak też i płatne. Przyjmuje się, że krótsze formy są bezpłatne dla wszystkich uczestników.
 • W przypadku form dłuższych informacja na temat ceny i kryteriów płatności podana jest w opisie szkolenia.
 • Niektóre formy szkoleniowe dłuższe są bezpłatne tylko dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych miasta Białegostoku, tzn. takich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok. Nauczyciele z placówek poza Białymstokiem, nauczyciele szkół niepublicznych i prywatnych wnoszą opłatę, której wysokość jest podana w opisie szkolenia.
 • W przypadku szkoleń płatnych dla wszystkich - opłatę wnoszą wszyscy uczestnicy szkolenia.
 • Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez Internetową Platformę Obsługi dostępną pod adresem http://ipo.modm.bialystok.pl.
 • MODM Białystok przyjmuje opłaty WYŁĄCZNIE w formie przelewu na rachunek bankowy: Nr rachunku: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem w postaci nazwy szkolenia, oraz imienia i nazwiska uczestnika (uczestników).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przed jego rozpoczęciem. Za datę opłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto MODM.
 • MODM BIAŁYSTOK informuje, że w przypadku szkoleń płatnych ewentualny zwrot dokonanej wpłaty za szkolenie jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji: - W przypadku szkoleń jednodniowych - najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia - W przypadku szkoleń trwających więcej niż jedne dzień - oraz najpóźniej trzy dni przed datą pierwszej części szkolenia.
 • Ewentualne zwroty opłat dokonywane są na podstawie pisemnej lub e-mailowej prośby zawierającej imię, nazwisko i adres uczestnika, nazwę szkolenia, kwoty do zwrotu oraz numeru rachunku bankowego na jaki ma zwrot być dokonany. MODM dokonuje zwrotów wyłącznie poprzez przelewy bankowe.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
7
8
9
10
12
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony