Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi

Nazwa

Tutoring szkolny

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący umiejętności wychowawcze potrzebne w budowaniu osobistej relacji nauczyciel- uczeń , Kurs  daje możliwość otrzymania certyfikatu Tutora I st.

Adresaci:

Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy z internatów

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

64

Cena:

950 zł

Nazwa

Warsztaty głosowe

Rodzaj formy doskonalenia:

Praktyczny kurs doskonalący posługiwanie się głosem w pracy nauczyciela; podstawy emisji i higieny głosu.

Adresaci:

Wszyscy nauczyciele

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

8

Cena:

90 zł

Nazwa

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs dla realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do dzieci w wieku

9-14 lat

Adresaci:

wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

15

Cena:

400 zł ( 200 zł materiały, 200 zł szkolenie)

Nazwa

Przyjaciele Zippiego

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs dla realizatorów rekomendowanego programu promującego zdrowie psychiczne małych  dzieci adresowanego do uczniów szkół i przedszkoli w wieku 5-8 lat

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli oraz klas I-III, pedagodzy i psychologowie szkolni

Kierownik szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

12

Cena:

500 zł (250 zł materiały, 250 zł szkolenie)

Nazwa

Kompetencje językowe- wesoła ortografia, co do głowy trafia. Skuteczne sposoby na zmiękczenia i inne trudności ortograficzne z wykorzystaniem autorskiej gry Słowa i głoski

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący

Adresaci:

Nauczyciele przedszkola i klas I-III, poloniści, nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczną

Kierownik  szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

6

Cena:

120 zł

Nazwa

Kompetencje matematyczne- rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu i w szkole z wykorzystaniem autorskich gier i zabaw Matematyczne rozgrywki oraz Mnożę i dzielę

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący

Adresaci:

Nauczyciele przedszkola i klas I-III, matematycy, nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczną

Kierownik  szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

6

Cena:

120 zł

Nazwa

Kreatywność – giętkość umysłu – innowacyjność” -  trening twórczości dla nauczycieli

Rodzaj formy doskonalenia:

Kurs doskonalący

Adresaci:

Nauczyciele ze wszystkich poziomów edukacji

Kierownik  szkolenia

Elżbieta Babicz

Liczba godzin:

6

Cena:

100 zł

Nazwa

„TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA” wg T. Gordona.   Trening Skutecznego Nauczyciela wg Thomasa Gordona

jest skierowany do całej kadry pedagogicznej różnych placówek. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności wprowadzania i utrzymywania samodyscypliny, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów. Poznają metody motywowania dzieci / uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Nabyte  kompetencje znacząco podnoszą efektywność pracy nauczycieli. Indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestnika to: Zeszyt ćwiczeń TSN, książka, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom. Trening prowadzą trenerzy: POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA Autoryzowanego Reprezentanta Gordon Training International w Polsce. Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy Max. 22 osoby Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia na konto  MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231   z dopiskiem TSN

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

Pedagodzy i nauczyciele szkół i przedszkoli

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

43

Cena:

560 zł

Nazwa

 „SPOTKANIA Z LEONEM” – profilaktyka agrsesji dla dzieci.   Cykl zajęć psychoedukacyjnych( wg autorskiego programu SI)

„Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.  Tematyka zajęć: osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą.  Uczestnicy otrzymają komplet materiałów niezbędnych do realizacji programu. Zajęcia poprowadzi pedagog, psycholog-terapeuta wg autorskiego programu. Termin szkolenia 06-07.04.2019 r. Max. 21 osób Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty do 25.03.2019 r  na konto  MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231   z dopiskiem LEON

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

 nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

20

Cena:

230 zł

Nazwa

„DEBRIEFING W SZKOLE – DORAŹNA POMOC DZIECIOM PO WYDARZENIACH TRAUMATYCZNYCH”

Tematyka zajęć: Wydarzenia traumatyczne i rodzaje traumy cechy charakterystyczne wydarzeń traumatycznych, typy traumy, reakcje posttraumatyczne, skutki wydarzeń traumatycznych, dziecięce reakcje na traumę. PTSD jako utrwalony zespól reakcji posttraumatycznych:

- objawy,  - rozpoznawanie,  - cechy diagnostyczne  - czynniki ryzyka wystąpienia PTSD klasyczny model  debriefingu wg Mitchella i jego modyfikacja w pracy z dziećmi,  - poznanie modelu debriefingu,   - praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia debriefingu.  Prowadzący: psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, edukator MEN.  Termin szkolenia 06.04.2019

r. Max. 20 osób. Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty do 25.03.2019 r.  na konto  MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231  z dopiskiem DEBRIEFING

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

10

Cena:

140 zł

Nazwa

ARTETERAPIA WIZUALNA - TECHNIKI I METODY PRACY   1. Budowanie kontaktu i odblokowanie emocji. Działania umożliwiające nawiązanie kontaktu z dziećmi i pomiędzy nimi, odblokowanie zahamowań, rozluźnienie i relaks. Powstały  spontanicznie materiał graficzny i malarski będzie okazją do omówienia diagnostycznego znaczenia prac.   -    praca interaktywna - rozwijanie ekspresji graficznej poprzez otwieranie ruchu i ekspresję ciała,   -    rysunek spontaniczny do muzyki - aktywizacja ciała, obu półkul mózgowych, ekspresja emocji, rozwój wyobraźni 2. Techniki plastyczne – zabawa, relaks,  motywacja do działania, sukces, wzmocnienie Techniki  oparte na dostępnych i tanich materiałach, co daje możliwość wprowadzenia ich w każdej placówce. 3. Otwierane wyobraźni i rozwijanie kreatywności – sposoby inspiracji Działania wytrącające ze schematów, poszerzające wachlarz rozwiązań wizualnych, stymulację struktur myślowych. 4.  Wspieranie procesu budowania tożsamości Działania ukierunkowane na budowanie świadomości siebie, pozytywnego obrazu siebie, swojego ciała, wzmacnianie własnych zasobów i poczucia wartości, wzajemne czerpanie z potencjałów innych osób. 5. Rozwijanie umiejętności współpracy i integracja grupy  Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników.  Prowadzący- (Międzynarodowy Certyfikat  Master Practitioner of Art of NLP), arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor teatralny. Doświadczenie w warsztatach szkoleniowych dla studentów, nauczycieli, instruktorów, terapeutów.  Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy Max. 25 osób. Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia. Płatność przelewem na konto MODM  nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231  do 15.09.2017,  z dopiskiem 'Arteterapia I'.

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

Koszt: 210 zł

Nazwa

ARTETERAPIA WIZUALNA  - TECHNIKI I METODY PRACY   Warsztat szkoleniowy II stopnia.        1. Wspieranie procesu

budowania tożsamości: - wokół mojego imienia - działania plastyczne oparte na graficznym obrazie własnego imienia, wykorzystujące jego emocjonalne znaczenie - ja i inni - budowanie umiejętności akceptowania różnic między ludźmi i wyodrębniania siebie 2. Budowanie kontaktu i dobrej relacji: - działania ruchowe w parach wykorzystujące plastykę ciała, budujące kontakt oparty na wzajemnym szacunku i dobrej zabawie 3. Techniki plastyczne – zabawa, relaks,  motywacja do działania, sukces, wzmocnienie: - batiki wiązane i ich wykorzystanie - tworzenie własnych papierów i możliwości ich zastosowania - technika pieczątek i jej możliwości - pisanki - zima i jej różne oblicza - kalkografia na różne sposoby - kartki świąteczne z papierów marmurkowych 4. Otwierane wyobraźni i rozwijanie kreatywności – sposoby inspiracji: - półprzestrzenne kompozycje z tektury - wykorzystanie folii aluminiowej - przeskalowanie plam kleksowych - kompozycje sylwetowe - inspiracje sztuką współczesną - Pablo Picasso i Jean Miro 5. Rozwijanie umiejętności współpracy i integracja grupy: - gra plastyczna ucząca zasad współpracy - malarski relaks grupowy Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników. Max. 25 osób.

Prowadzący- (Międzynarodowy Certyfikat  Master Practitioner of Art of NLP), arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor teatralny. Doświadczenie w warsztatach szkoleniowych dla studentów, nauczycieli, instruktorów, terapeutów.  Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy  Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty dopiero po ustaleniu terminu szkolenia. Płatność przelewem na konto MODM  nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231  do 15.02.2018 r.  z dopiskiem ‚Arteterapia II’.

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

210 zł

Nazwa

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH    Program warsztatu: Kurs 18-godzinny. Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy. M.in.

praca przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, prywatne gabinety. Warsztat spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy z 2005 roku (z późn. zm.) w sprawie świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi  (os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, trudną młodzieżą, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów tworzona jest ogólnopolską sieć , w której następuje wymiana doświadczeń, informacji o zleceniach, przetargach i konkursach na prowadzenie TUS, przekazywane są kontakty do Klientów. Prowadzący: socjolog, psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki.  Termin szkolenia: 30-31.03.2019 r.

Koszt: 1480 zł Całość należy wpłacić przelewem na konto MODM do 20.03.2019 r. z dopiskiem 'TUS'. Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą wymagjącymi TUS

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

18

Cena:

Koszt: 1480 zł

Nazwa

TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA–ART.    - szkolenie certyfikacyjne do uprawniające do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji z grupą, nie szkolenia trenerów. Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo

zaplanowanych komponentów: * Trening Umiejętności Prospołecznych * Trening Kontroli Złości * Trening Wnioskowania Moralnego  Szkolenie składa się z części teoretycznej min. 36 godz.dyd. ( ukończenie potwierdzone zaświadczeniem) a następnie w ramach procedury certyfikacyjnej udokumentowane praktyczne działania min.36 godz.dyd.  z dobraną własną grupą uczniów ok. 6 m-cy pod nadzorem superwizora. Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy Max. 14 osób. Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO. Wpłaty po ustaleniu terminu szkolenia  na konto  MODM: nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231   z dopiskiem TZA

Rodzaj formy doskonalenia:

kurs

Adresaci:

pedagogodzy, psycholodzy, nauczyciele i terapeuci

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

Min.72

Cena:

1500 zł

Nazwa

Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  (I stopień)    Program autorski  prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii. Prowadząca: Alicja Wilkołazka  Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Terminy szkoleń:   08-10.02.2019 r. grupa I –( całość należy wpłacić przelewem na konto MODM  do 2.02.2018 r. z dopiskiem ' Sherborne I –gr.I')  08-10.03.2019 r. grupa II –( całość należy wpłacić przelewem na konto MODM do  25.02.2018 r. z dopiskiem ' Sherborne I –gr.II')   Terminy II stopnia będą ustalone przez trenera z uczestnikami    Uwaga: Uczestnicy szkoleń I i II stopnia (po 25 h każdy) po ukończeniu II stopnia, otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach i certyfikat trenera uprawniający do prowadzenia zajęć. Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nie uprawniają do prowadzenia szkoleń w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. . Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i dysfunkcjami

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

25

Cena:

Koszt I-go stopnia: 395 zł 

Nazwa

Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  (II stopień)    Program autorski  prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii. Prowadząca: Alicja Wilkołazka  Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.  Terminy warsztatów II stopnia i płatności będą ustalone po zakończeniu szkolenia I stopnia.  Uwaga: Uczestnicy szkoleń I i II stopnia (po 25 h każdy) po ukończeniu II stopnia, otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach i certyfikat trenera uprawniający do prowadzenia zajęć. Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nie uprawniają do prowadzenia szkoleń w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. . Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i dysfunkcjami

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

25

Cena:

Koszt II-go stopnia: 395 zł 

Nazwa

Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) (nowość)     

Prowadzący: wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo i sensorycznie, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi, praktyk, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta AAC, (szkolenia dotyczące wykorzystywania technologii komputerowej w pracy z osobami niemówiącymi, superwizje), oligofrenopedagog, terapeuta AAC, arteterapeuta, tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych, instruktor orientacji przestrzennej, język migowy I, II stopień, certyfikaty z zakresu AAC (m.in. Makaton, PECS). Na warsztatach, podczas zajęć praktycznych będzie możliwość poznać i wypróbować sprzęty używane do porozumiewania się, przykładowe tablice komunikacyjne itp. Program szkolenia: 1. Co to jest AAC? 2. Dla kogo jest AAC? 3. Diagnoza użytkowników AAC. 4. Rodzaje symboli i gestów stosowanych i dostępnych w Polsce. 5. Systemy AAC (omówienie, przykłady) 6. Rodzaje pomocy do porozumiewania się ( Dla kogo? Jak z nich korzystać? Jak je tworzyć?). 7. Wprowadzanie AAC. Od czego zacząć? Jak? Z kim? 8. Budowanie

Indywidualnego Systemu Komunikacji. 9. Fakty i mity - (Czy AAC hamuje mowę? Czy AAC jest tylko dla niemówiących itp.) 10. Bibliografia

AAC. AAC w Internecie.  Terminy warsztatów i płatności będą ustalone po zebraniu się grupy. Dane do przelewu: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  Nr rach. bankowego: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i dysfunkcjami

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

16

Cena:

230 zł 

Nazwa

TECHNIKA WITRAŻU TIFFANY - WPROWADZENIE   Warsztat szkoleniowy I stopnia.  Jedyne w swoim rodzaju warsztaty,

gdzie pod okiem instruktorki, uczestnicy przez 2 dni z lutownicą w ręku, wykorzystując drut, kamienie półszlachetne, kryształki zgłębiają tajemnice jubilerskie, sami tworzą ozdoby, dekoracje i biżuterię. Z pewnością doskonała propozycja dla wszystkich nauczycieli przedmiotów artystycznych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat i coś nowego zaoferować swoim uczniom. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych, pasjonatów, którzy chcą nabyć nowych umiejętności i wykorzystać je w pracy z młodzieżą. Poniżej przykłady wytworów kursantów:    Materiały i narzędzia zagwarantowane.  Warsztaty przygotowują do kolejnego, właściwego etapu technik witrażowych, gdzie uczestnicy na warsztatach II stopnia będą praktycznie tworzyć swoje dzieła z użyciem szlifierki do szkła.  Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników.  Prowadzący - arteterapeuta, pedagog, plastyk, instruktor  Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy  Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO.  Wpłaty dopiero po ustaleniu terminu szkolenia. Płatność przelewem na konto MODM  nr 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231  z dopiskiem ‚Tiffany 1’.

Rodzaj formy doskonalenia:

warsztaty

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik  szkolenia

Ryszard Chodyniecki

Liczba godzin:

12

Cena:

Koszt: 320 zł

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony