Zapisy na kursy - przez Internetową Platformę Obsługi

 

 Nazwa   O rozwiązywaniu zadań tekstowych.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  5
 Cena  70

 Nazwa   O obliczeniach na kartce papieru i nie tylko.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  6
 Cena  70

 Nazwa   W drodze do logicznego myślenia.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  5
 Cena 50

 Nazwa   Małe kroki, duże zmiany. W kierunku samodzielnego uczenia się.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 Kierownik szkolenia  M. Lech
 Liczba godzin  5
 Cena  50

 Nazwa   Program nauczania ortografii w klasach I – III. „Moi przyjaciele z Literkowa” - warsztaty dla nauczycieli  
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztaty
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  6
 Cena  50

 Nazwa   Kinezyterapia,  czyli leczenie ruchem!  Wykorzystanie Innowacyjnego Programu Ćwiczeń Rotacyjnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w celu prewencji chorób cywilizacyjnych.
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  10
 Cena  80

 Nazwa   Motywowanie ucznia do pracy - wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku.
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  8
 Cena  100

 Nazwa   Świat muzyki, część V - zabawy, piosenki, ćwiczenia rytmiczne, tańce dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym na różne okazje.
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy
 Kierownik szkolenia  C. Borowska
 Liczba godzin  10
 Cena  80

 Nazwa   Praca z utworem poetyckim na lekcjach języka polskiego w różnych typach szkół
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Poloniści wszystkich typów szkół
 Kierownik szkolenia  Maria Bartnicka
 Liczba godzin  15
 Cena  60

 Nazwa   Streszczenie, rozprawka, interpretacja jako podstawowe formy wypowiedzi pisemnej ucznia w różnych typach szkół
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Poloniści wszystkich typów szkół
 Kierownik szkolenia  Maria Bartnicka
 Liczba godzin  15
 Cena  60

 Nazwa   Ocenianie jako ważny element pracy polonisty.
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs doskonalący
 Adresaci  Poloniści wszystkich typów szkół
 Kierownik szkolenia  Maria Bartnicka
 Liczba godzin  12
 Cena  48

 Nazwa   „Nauka umiejętności przydatnych w pracy z młodym człowiekiem. Praca z oporem, agresją. Jak zmotywować i zachęcić do współpracy.” – Zakres tematyczny szkolenia: Dojrzewanie to burzliwy okres zarówno dla dzieci jak i towarzyszących im dorosłych.  - Co zrobić, aby lepiej zrozumieć młodego człowieka?  - Jak mówić, żeby chciał nas słuchać?  - Jak motywować do współpracy?  - Jak radzić sobie z oporem?  - Jak budować relacje?  Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi na warsztatach, gdzie wyposażymy w umiejętności radzenia sobie ze złością, agresją i innymi trudnymi emocjami. Pokarzemy jak zachęcać i motywować do zmiany. Jak wspierać młodego człowieka. Prowadzenie: Joanna Szmurło – Dyrektor i współwłaściciel Ośrodka Revenu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Od prawie 20 lat pracuje z młodzieżą i dorosłymi, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji.  W pracy zawodowej łączy techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta  i jego potrzeb.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, zainteresowani nauczyciele.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  14.03.2020 (9:00-16:00) 
 Cena  120

 Nazwa   Szkolenia nadające uprawnienia trenera programu „Między dziewczynką,  a kobietą”.  
3  dniowe warsztaty prowadzone są w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, Rodzicielstwo Bliskości i filozofię Jespera Juula. (termin wraz z godzinami podany będzie na platformie IPO).  Założenia Programu: Jako dorośli możemy mądrze wspierać dzieci oraz wyposażyć je  w  kompetencje potrzebne w dzisiejszym świecie. Zadbajmy wspólnie o silne poczucie własnej wartości dziewczynek oraz umiejętność radzenia sobie  z wyzwaniami dojrzewania. Podczas warsztatów trenujemy kompetencje w trzech obszarach:  Społecznym: Wdzięczność, komunikacja, współpraca w zespole, radzenie sobie z konfliktami, wyrażanie uczuć i potrzeb, asertywność. Emocjonalnym: Empatia, samoświadomość, radzenie sobie ze stresem, uważność, aktywne słuchanie, budowanie relacji. Rozwój i nauka: Efektywna nauka, samodzielne myślenie, zarządzanie sobą w czasie, przedsiębiorczość, zarządzanie finansami, stawianie i realizacja celów, kreatywne myślenie, rozwijanie talentów i mocnych stron. Forma Programu: 26 spotkań z dziewczętami, 13 tematów. Każde ze spotkań trwa 1,5 godziny. Pierwsze i ostatnie z udziałem rodziców. Tematy:  1.Poznajmy się.  2.Dzieciństwo.  3.Kobiecość.  4.Ważne relacje.  5.Empatia, wdzięczność.  6.Konflikt.  7.Stawianie granic.  8.Scenariusze na trudne sprawy.  9.Media społecznościowe.  10.Zasoby/Organizacja.  11.Zarządzanie finansami i zasobami własnymi.  12.Obraz siebie.  13.Spotkanie podsumowujące i pożegnalne Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  24
 Cena  600 zł/ os (za 3 dni)

 Nazwa   „W Obronie Marzeń” – Podczas warsztatu uczestnicy poznają niesamowite efekty pracy z marzeniami wśród dzieci  i młodzieży, zapoznają się z narzędziami, które będą mogli wykorzystać podczas swoich zajęć oraz osobiście doświadczą pracy z marzeniami pod okiem wykwalifikowanego trenera. Warsztat „W Obronie Marzeń” jest o marzeniach i marzeniu oraz ma jeden cel: wywołać pozytywne emocje, a także odblokować umysły do podążania za skrywanymi potrzebami i pragnieniami. Mają wyzwalać myśl sprawczą, że niemożliwe naprawdę jest możliwe. Przekonały się o tym dzieci które pracowały z marzeniami w prezentowany podczas warsztatów sposób. Często były to dzieci doświadczone przez los (pochodząc z rodzin dysfunkcyjnych, trudnych) na co dzień zwykle nie mające powodu do uśmiechu, a tym bardziej szans i sposobności, by – tak po dziecięcemu: beztrosko marzyć. Tymczasem warsztaty udowodniły, że jeśli marzenie jest wystarczająco duże, fakty naprawdę nie mają znaczenia, a każdy, jeśli tylko poczuje się bohaterem swojego życia, staje się skutecznym marzycielem. Dzieci – śmiałkowie i prawdziwi przewodnicy po krainie marzeń wiedzą, że czas na marzenia jest zawsze.  Prowadząca: Agnieszka Lilya Fałat – z wykształcenia i zawodu: pedagog, artysta-plastyk, architekt, lecz przede wszystkim – z przekonania i powołania – kreatywna, twórczo niespokojna fotograf, przekonana o sprawczym działaniu myśli, traktująca człowieka i świat jako naczynia wypełnione dobrem i miłością. Skuteczna marzycielka, która przekracza granice własnej wyobraźni: odważnie marzy i uczy tego innych; sprawia, by niemożliwe stało się możliwe. Właścicielka „Renezis – szkoły spełnionych marzeń”, a także Prezeska Fundacji Renezis, prowadząca program telewizyjny "Świat, którego nie widzimy". Agnieszka Lilya podczas autorskich warsztatów W OBRONIE MARZEŃ wyzwala w uczestnikach pozytywne emocje i dobro, które w sobie noszą.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, psycholodzy , terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  29.02.2020 (9:00-13:30)
 Cena  220 zł/os.

 

 Nazwa   „Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” Dwudniowy warsztat poświęcony jest szkolnemu dręczeniu. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i zachęcenie do podjęcia działań przeciwko szkolnej przemocy. Zapobieganie i redukcja zjawiska dręczenia to ważne, ale i bardzo trudne zadanie. Leży w zasięgu każdej szkoły, która zdecyduje się podjąć działania. Warsztat oparty jest na Praktycznym przewodniku pt. ”Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” autorstwa Jimiego Larsona i Andrzeja Kołodziejczyka. Zajęcia wspomagane są specjalnymi filmami szkoleniowymi. Uczestnicy otrzymują podręcznik. Szkolenie poprowadzi autor warsztatu - Andrzej Kołodziejczyk   
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 Kierownik szkolenia  Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
 Liczba godzin  20 godzin 14-15.05.2020
 Cena  390 zł (za 2 dni + podręcznik)

 

 Nazwa   Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Terapeuty Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne Human Touch Therapy. Kurs kończy się egzaminem - uczestnik otrzymuje tytuł terapeuty Empathy Dolls.  Zakres tematyczny szkolenia: Koncepcja Lalek Terapeutycznych Empathy Dolls, skupia się na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz konieczności doskonalenia jego umiejętności w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Wspieranie fundamentalnej potrzeby obserwacji, empatii. Mirroring, eye contact, dotyk, zapach, dźwięk – wielozmysłowe możliwości komunikacji  i kontaktu terapeutycznego. Unikalne podejście, skupia się nie tylko na indywidualnym rozwoju, terapii i rehabilitacji dziecka, ale zwraca uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców, terapeutów, opiekunów, personelu medycznego poprzez budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem i wzajemnych. Niefarmakologiczne wsparcie w diagnozie i terapii dziecka  z autyzmem, dziecka z niepełnosprawnością, dziecka w grupie rówieśniczej, dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, dziecka z wyzwaniami wsparcia dla komunikacji oraz rozwoju kompetencji terapeuty i nauczyciela. Prowadzenie: mgr MONIKA HABIK NEUROGEN neurologopeda kliniczny, terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej. Monika Habik NEUROGEN ma wyłączność prowadzenia Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls w Polsce za zgodą właściciela patentu (all rights reserved).
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  terapeuci - logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, nauczyciele i rodzice pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  8 godzin  29.03.2020
 Cena  370 zł

 

 Nazwa   Karmienie terapeutyczne Human Touch INTRO - kurs podstawowy -  Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju Dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców  i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji. Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii  i współodczuwania. Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy.  W programie szkolenia: - Wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka  profilaktyka zaburzeń jedzenia i picia /wprowadzenie/.   - Wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji poznawczych, dojrzałości OUN. - Strategie karmienia, przeciwdziałanie kompensacjom, patologicznym wzorcom przyjmowania pokarmów, profilaktyka awersji pokarmowych - Konsystencja, temperatura i smak potraw dobrany indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju   -Diagnoza dystrakcji w procesie jedzenia i picia, zarówno sensorycznym, motorycznym, emocjonalnym jak i żywieniowym.   Prowadząca:  mgr Monika Habik (NEUROGEN) neurologopeda kliniczny, terapeuta karmienia  i interwencji żywieniowej.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci SI, pedagodzy, psychologowie, fizjoterapeuci, nauczyciele i rodzice, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, poradni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  9 godzin  28.03.2020
 Cena  300

 

 Nazwa   Pozytywna Dyscyplina (PD) w szkole i przedszkolu.   Pozytywna Dyscyplina to metoda wywodząca się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci. Daje odpowiedzi na pytania:  - Co mam robić, gdy nie mogę się dogadać z dzieckiem?  - Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słyszało i słuchało?  - Jak stworzyć warunki do współpracy z dziećmi? - Jak wspierać i motywować? -Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i dzielić się z dziećmi obowiązkami i odpowiedzialnością? - Jak wzmacniać jego zaufanie do siebie samego? - Co konkretnie robić, aby bycie nauczycielem było łatwiejsze?  Pozytywna Dyscyplina pomaga nauczycielom:  - zbudować współpracę z dziećmi, która pomaga utrzymać dyscyplinę  - przestać krzyczeć i powtarzać bezustannie te same prośby - uczyć dzieci życiowych kompetencji takich jak samodyscyplina, samodzielność, proaktywność, zaangażowanie i pracowitość, które pomogą zarówno w codziennej pracy z klasą, jak i w przyszłości - oferuje kompleksowy, długofalowy program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. Termin szkolenia po zebraniu się grupy.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  2 dni – 12 godzin
 Cena  370 zł

 

 Nazwa   „SPOTKANIA Z LEONEM” – profilaktyka agrsesji dla dzieci.   Cykl zajęć psychoedukacyjnych (wg autorskiego programu SI) „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.  Tematyka zajęć: osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów. Praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć, praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą.  Uczestnicy otrzymają komplet materiałów niezbędnych do realizacji programu.  
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi 5-9 lat
 Kierownik szkolenia  Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
 Liczba godzin  20 godzin 25-26.04.2020
 Cena  250 zł (za 2 dni)

 

 Nazwa   Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. I-III Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej”  z uczniami w kl. I-III. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która  obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i stanowi zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi  w klasach I-III. 
 Kierownik szkolenia  Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
 Liczba godzin  35 godzin 16-19.05.2020
 Cena  500 zł (za 4 dni + podręcznik)

 

 Nazwa   Moderator Design Thinking Zdobądź certyfikat Moderatora Design Thinking podczas dwudniowego warsztatu. Design Thinking to pięcioetapowy proces, w centrum którego jest zawsze użytkownik i jego potrzeby. Proces DT jest bardzo kreatywny, nastawiony na współpracę. Efektem procesu są doskonałe produkty i usługi, odpowiadające na potrzeby klientów, tym samym pozwalające zbudować przewagę konkurencyjną. Dzień 1. - wprowadzenie do metodyki – podstawy teoretyczne, rys historyczny, zastosowanie metody w Polsce i na świecie - empatia – dlaczego jest potrzebna w procesie,  jak dobrze ją przeprowadzić,  jakimi metodami i narzędziami się posługiwać - definiowanie- rola definiowania w procesie DT, przeniesienie empatii na docelowy oneliner,  - generowanie pomysłów – sposoby generowania pomysłów, metody i narzędzia do generowania, metody selekcji pomysłów - prototypowanie – sposoby efektywnego prototypowania, metody prototypowania,  - testowanie – rola testowania w procesie, w jaki sposób poprawnie testować,  jak wykorzystać wyniki testowania Dzień 2. - drugi dzień uczestnicy zostają podzieleni na grupy i na bazie wiedzy z poprzedniego dnia, rozwiązują wskazany problem biznesowy lub społeczny, przy użyciu metodyki DT. Uczestnicy w sposób praktyczny przechodzą wszystkie elementy procesu, włącznie z empatią i wywiadami, prototypowaniem, definiowaniem i testowaniem. Końcowymi elementami drugiego dnia szkoleniowego jest podsumowanie całości oraz próba zdefiniowania przez uczestników tematów projektowych które można rozwiązać stosując metodykę design thinking.
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  nauczyciele, wychowawcy, wszyscy zainteresowani
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  16 godzin 
 Cena  600 zł/os. (za dwa dni)

 

 Nazwa   Inteligencja Emocjonalna - 5 spotkań x 3 godz. dydaktyczne Świadomość emocji ma siłę oceanu - osoba świadoma emocjonalnie wie, że emocje mogą mieć wiele barw i rożne natężenie. Wie również, że umiejętne korzystanie z siły jaką niosą za sobą emocje (nawet te trudne w doświadczaniu) pozwala na obieranie właściwego kursu w życiu tak aby nie osiąść na mieliźnie. Emocje, takie jak strach, smutek, radość i złość – czyli neurochemiczny system, który rozwiną się w tok ewolucji, ma za zadanie pomagać nam w nawigacji po oceanie życia.  Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: -  właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji,  - rozumienia i akceptacji wszystkich emocji - dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, - regulowania emocji tak, by wspomagały rozwój emocjonalny i intelektualny Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - lepiej korzystać z siły emocji w pracy zawodowej i życiu osobistym, - lepiej sobie radzić z silnymi emocjami, - nauczyć się odczytywać i reagować na silne emocje innych, - świadomie przeżywać własne emocje, - spojrzeć rozwojowo na możliwości które niesie za sobą przeżywanie emocji.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  15 godz. - 5 spotkań x 3 godz.  3.03.2020 g. 16:00-18:15 10.03.2020 g. 16:00-18:15 17.03.2020 g. 16:00-18:15 24.03.2020 g. 16:00-18:15 31.03.2020 g. 16:00-18:15
 Cena  290 zł (za 5 spotkań)

 

 Nazwa   Rozluźnij się - Trening Radzenia sobie ze Stresem - 5 spotkań x 3 godz. dydaktyczne Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są, jako trudne czy zagrażające zaś, konsekwencje danej sytuacje postrzegane są, jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne skutki znane są z niekorzystnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne.  Aby umieć efektywnie sobie z nim radzić nie wystarczy jedynie znajomość jego źródeł i mechanizmów. Kluczowy jest systematyczny trening uwalniania napięcia z ciała i umysłu poprzez ćwiczenia wprowadzające spokój i odprężenie.  Celem warsztatu jest budowanie świadomości i sprawczości w zakresie: - właściwej percepcji i oceny przeżywanego napięcia spowodowanego stresem,  - rozumienia reakcji własnego organizmu na stres, - korzystania z technik redukowania stresu i napięcia w ciele i umyśle na co dzień. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - poczuć rozluźnienie w ciele i umyśle, - częściej doświadczać uczucia odprężenia i spokoju, - szybciej osiągać równowagę psychiczną po stresujących sytuacjach, - odpoczywać w świadomy sposób, regenerujący siły witalne.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  15 godzin - 5 spotkań x 3 godz.   21.04.2020 g. 16:00-18:15 28.04.2020 g. 16:00-18:15 05.05.2020 g. 16:00-18:15 12.05.2020 g. 16:00-18:15 19.05.2020 g. 16:00-18:15
 Cena  290 zł (za 5 spotkań)

 

 Nazwa   Certyfikowane szkolenie dla realizatorów Programu „Spójrz Inaczej” kl. IV-VIII Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej”  z uczniami w kl. IV-VIII. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat realizatora Programu. Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej, która  obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży i stanowi zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi  w klasach IV-VIII
 Kierownik szkolenia  Katarzyna Rudnicka, Julita Majewska
 Liczba godzin  55 godzin 9-12.05.2020 (cz.1), 23-24.05.2020 (cz.2)
 Cena  690 zł (za 6 dni + podręcznik)

 

 Nazwa   Jeśli coś nie działa – nie rób tego więcej - Terapia Skoncentrowana  na Rozwiązaniach (TSR) – wprowadzenie. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Dzięki poznaniu założeń TSR oraz przećwiczeniu bazowych techniki  i metod, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność posługiwanie się komunikacją ukierunkowaną na budowanie rozwiązań przy wykorzystywaniu potencjału i możliwości ucznia.  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: - założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,  - zasad komunikacji opartej na poszukiwaniu rozwiązań, - poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie, - stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach.
 Rodzaj formy doskonalenia  warsztat
 Adresaci  Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni.
 Kierownik szkolenia  Julita Majewska
 Liczba godzin  8 godz.  28.03.2020
 Cena  160

 

 Nazwa   Strażnicy uśmiechu  (5.03.2020, 12.03.2020, 19.03.2020)
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs dla realizatorów programu profilaktycznego  opartego o NVC- metodę porozumienia bez przemocy
 Adresaci  Nauczyciele/wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku 5-15 lat
 Kierownik szkolenia  Elżbieta Babicz
 Liczba godzin  16
 Cena  300

 

 Nazwa   Tutoring szkolny  (22.02, 23.02, 29.02, 1.03, 14.03, 15.03, 28.03, 29.03)
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs dający certyfikat tutora I st.
 Adresaci  Nauczyciele, wychowawcy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 Kierownik szkolenia  Elżbieta Babicz
 Liczba godzin  64
 Cena  950zł

 

 Nazwa   Przyjaciele Zippiego   (15.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020)
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs dla realizatorów rekomendowanego przez MEN programu profilaktycznego promującego zdrowie psychiczne małych dzieci
 Adresaci  Nauczyciele/wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku 5-8 lat
 Kierownik szkolenia  Elżbieta Babicz
 Liczba godzin  12
 Cena  500

 

 Nazwa   Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej  (28.05.2020, 4.06.2020, 9.06.2020)
 Rodzaj formy doskonalenia  Kurs dla realizatorów rekomendowanego przez MEN programu profilaktycznego
 Adresaci  Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 8-13 lat
 Kierownik szkolenia  Elżbieta Babicz
 Liczba godzin  14
 Cena  450

 

 Nazwa   Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z zaburzeniami w komunikowaniu się
 Rodzaj formy doskonalenia  Warsztat
 Adresaci  pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w komunikowaniu się
 Kierownik szkolenia  Anna Gawryluk
 Liczba godzin  8
 Cena  100

 

Początek strony