O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

ogloszeniezdalna

Agnieszka Elżbieta Garstka

ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE-
UTRWALENIE PISOWNI WYRAZÓW Z "CH"

Ćwiczenie 1.
Podane wyrazy połącz w pary (puch, śmieszny, kielich, susza, puszysty, dach, kieliszek, sucho, śmiech, daszek).……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 
……….. …………. 

Ćwiczenie 2.
Wyrazy zapisz w kolejności alfabetycznej ( uśmiech, dach, mech, proch , strach, piach ) 

…………………………………………………………………………………………….

Ćwiczenie 3.
Uzupełnij wyrażenia „ch’’ lub „h’’. 

kolorowa ….usta gorąca ….erbata gradowa ….mura
silny wi….er mała ….oinka dobry …umor
zdrowa mar….ew ozdobny ….aft grzeczny ….łopiec

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony