Szukaj

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 60 - Strona 1 / 3

19
Paź
2019
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie i profilaktyka
Szkolnictwo specjalne i integracyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Szkolenie płatne

Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (II stopień) - GRUPA I

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs 25-godzinny dla osób, które ukończyły szkolenie I stopnia. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych specjalistów i pracowników oświaty na certyfikowany warsztat szkoleniowy Trenera [...]
19
Paź
2019
Szkolenie płatne

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs jest adresowany do kadry kierowniczej i czynnych zawodowo nauczycieli przedszkoli i szkół i innych typów placówek. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora placówki [...]
19
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Konferencja - Edukacja w Muzeum Wojska

Miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku, ul Kilińskiego 7
Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza nauczycieli na konferencję "Edukacja w Muzeum Wojska".  Szerszy opis, program konferencji, zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy znajdą państwo na stronie Muzeum [...]
19
Paź
2019
Szkolenie płatne

Arteterapia wizualna - techniki i metody pracy. Warsztat szkoleniowy I stopnia

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkolenie 12-godzinne. Termin: 19-20.10.2019 Warsztat oparty na praktycznym działaniu uczestników. Adresaci: nauczyciele przedmiotów artystycznych, pedagodzy, terapeuci, i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani pracujący z dziećmi i młodzieżą. Program [...]
21
Paź
2019
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Szkolenie bezpłatne

Lekcja otwarta z matematyki

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Brukowa 2, sala 110
Bieżący temat w klasie 1 po szkole podstawowej z działu język matematyki (zakres podstawowy). Adresaci: zainteresowani nauczyciele matematyki. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi [...]
22
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Egzamin ósmoklasisty (cz.1) - budowa testu, przebieg egzaminu, sprawdzane umiejętności, analiza wyników egzaminu 2019 - planowanie pracy z uczniami.

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Adresaci: poloniści ze szkół podstawowych. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
22
Paź
2019
Edukacja wczesnoszkolna
Szkolenie bezpłatne

Jak wspierać aktywność matematyczną uczniów? Skuteczne metody pracy na zajęciach matematycznych w klasach I-III

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Częstochowska 6A
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentuję gry i zabawy matematyczne z użyciem kości oraz kart. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
22
Paź
2019
Wychowanie i profilaktyka
Szkolenie bezpłatne

Elementy socjoterapii w pracy wychowawcy GRUPA I

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs 6-godzinny. Terminy spotkań: 15.10.2019 - godz. 16:00-19:00 22.10.2019 - godz. 16:00-19:00   Adresaci: wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
22
Paź
2019
Szkolnictwo specjalne i integracyjne
Szkolenie bezpłatne

Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
23
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Humanistyczne wartości w dydaktyce szkolnej

Miejsce: Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościelna 3
Spotkanie sieci nauczycieli uczących w klasach humanistycznych czteroletniego liceum. Adresaci: poloniści uczący w klasach humanistycznych czteroletniego liceum. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi [...]
23
Paź
2019
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Użycie zdjęć satelitarnych na zajęciach szkolnych

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk fabryczny 1
„Użycie zdjęć satelitarnych na zajęciach szkolnych”  Warsztaty interdyscyplinarne (fizyka, biologia, wos, geografia). Warsztaty organizowane we współpracy z Europejskim Biurem Edukacji Kosmicznej [...]
23
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Jak być skutecznym nauczycielem i wychowawcą?

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkoła dla rodziców i wychowawców (rekomendowany przez MEN program na bazie książek „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły") 40 h. Adresaci: poloniści, [...]
23
Paź
2019
Katecheza szkolna
Szkolenie bezpłatne

Jedność i tożsamość w świetle 450-lecia Unii Lubelskiej - realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej

Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5
Adresaci: zainteresowani katecheci. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
23
Paź
2019
Katecheza szkolna
Szkolenie bezpłatne

Dekanalne Dni Szkoleniowe: Dojrzałość katechety w relacji z uczniami.

Miejsce: Parafia św. Wojciecha
Szkolenie przeznaczone jest dla katechetów Dekanatu Starosielce i Dekanatu Nowe Miasto. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
24
Paź
2019
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Szkolenie bezpłatne

Ewd - trzyletnie i jednoroczne wyniki uczniów. Ustalenie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Miejsce: III LO w Białysmtoku
Omówienie wskaźnika EWD w zespole samokształceniowym nauczycieli matematyki III LO w Białymstoku. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
24
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Praca metodą projektu w praktyce nauczycieli polonistów

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkolenie 8-godzinne. Adresaci: Nauczyciele zrzeszeni w sieci – przewodniczący zespołów oraz sieci nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych. Zainteresowani poloniści szkół ponadpodstawowych. Terminy [...]
24
Paź
2019
Wychowanie przedszkolne
Szkolenie bezpłatne

Zabawy integrujące grupę przedszkolną

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Zabawy integrujące grupę są bardzo lubiane przez dzieci. Dają możliwość odpoczynku psychicznego, rozluźniają, sprzyjają wytworzeniu atmosfery pełnej serdeczności, pozwalają na radosne i twórcze poznawanie siebie nawzajem. [...]
24
Paź
2019
Katecheza szkolna
Szkolenie bezpłatne

Dekanalne Dni Szkoleniowe: Dojrzałość katechety w relacji z uczniami.

Miejsce: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin
Szkolenie przeznaczone dla katechetów Dekanatu Śródmieście i Dekanatu Wasilków. Serdecznie zapraszamy :). Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
25
Paź
2019
Wychowanie i profilaktyka
Szkolenie płatne

TRENER TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej.

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs 16-godzinny. TRENING PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej - Autorski program A.Milczarek i J.Węgrzynowskiej Trening Pewności Siebie (2-dniowy warsztat (16h)– metoda opracowana przez Stowarzyszenie we [...]
25
Paź
2019
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie i profilaktyka
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Edukacja humanistyczna
Szkolenie płatne

TOC dla Edukacji – Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej i obszaru wychowania – wprowadzenie

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkolenie 5-godzinne. Czym jest zatem „myślenie krytyczne”?Wbrew pierwszemu skojarzeniu NIE JEST to umiejętność krytykowania i narzekania, ale zestaw następujących umiejętności, postaw:- Przetwarzania informacji- Odróżniania faktów od [...]
25
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Interdyscyplinarne możliwości analizy tekstów o problematyce wojennej w klasach 3

Kurs 11-godzinny. Adresaci: Nauczyciele zrzeszeni w sieci przewodniczących zespołów, sieci nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych oraz zainteresowani poloniści szkół ponadpodstawowych. Terminy spotkań:25.10.2019 - godz. 15:00-19:00 - MODM, [...]
25
Paź
2019
Edukacja humanistyczna
Szkolenie bezpłatne

Teaching speaking to secondary school students

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele uczący w szkołach ponadpodstawowych. Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi https://ipo.modm.bialystok.pl[...]
26
Paź
2019
Szkolnictwo specjalne i integracyjne
Szkolenie płatne

Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Szkolenie 16-godzinne. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza na wyjątkowe szkolenie, wszystkich tych, którzy pragną dowiedzieć się:- Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)?- Dla kogo jest przeznaczona i dlaczego warto wprowadzić tę metodę do pracy z osobami, które mają różnorodne problemy w porozumiewaniu się? Na warsztatach, podczas [...]
26
Paź
2019
Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna
Szkolenie płatne

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Wykorzystanie Innowacyjnego Programu Ćwiczeń Rotacyjnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w celu prewencji chorób układu ruchu

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs 10-godzinny. Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola, świetlicy. Koszt: 80 złWpłaty na konto MODM do 12.10.2019 z dopiskiem Kinezyterapia, imię i nazwisko uczestnika Dane do przelewu:Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstokuul. [...]
26
Paź
2019
Wychowanie i profilaktyka
Szkolenie płatne

TRENER TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej.

Miejsce: MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Kurs 16-godzinny. TRENING PEWNOŚCI SIEBIE Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej - Autorski program A.Milczarek i J.Węgrzynowskiej Trening Pewności Siebie (2-dniowy warsztat (16h)– metoda opracowana przez Stowarzyszenie we [...]
Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
Data : 2019-10-07
9
Data : 2019-10-09
10
Data : 2019-10-10
12
13
14
15
Data : 2019-10-15
16
Data : 2019-10-16
20
23
Data : 2019-10-23
25
Data : 2019-10-25
27
29
Data : 2019-10-29
Początek strony