Anna Pyłko
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku 

Scenariusz zajęć w grupie 5 – latków

Temat tygodnia: Letnie wspomnienia
Temat zajęć: „Co pływa, co jedzie, a co lata?” – ćwiczenia klasyfikacyjne.
Data przeprowadzenia: 13.09. 2012

Cele główne:
- rozwijanie znajomości otaczającego środowiska
- nabywanie umiejętności klasyfikowania

Cele szczegółowe:
- umie rozpoznać i nazwać środki transport,
- potrafi klasyfikować według podanej cechy i tworzyć grupy,
- umie wypowiadać się na określony temat,
- umie przeliczać i porównywać liczebność zbiorów,
- zgodnie współpracuje w grupie,
- przestrzega reguł zachowania,

Metody: słowna – wypowiedzi dzieci, oglądowa – obrazki, czynna – zadania stawiane do wykonania

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa – jednolita, grupowa – zróżnicowana

Pomoce dydaktyczne: opaski na ręce w trzech kolorach, bębenek, nagranie na Cd, krążki, 3 plansze przedstawiające morze, powietrze i drogi lądowe, klej, obrazki przedstawiające środki transportu, koszyk,

Przebieg zajęć:

1.    Powitanie i przedstawienie tematyki zajęcia:
Nauczycielka recytuje dzieciom wiersz „Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” M. Berowskiej po czym informuje dzieci, czego będą dotyczyły zajęcia.

2.    „Pieszo czy na rowerze?” – zabawa ruchowa:
Dzieci stoją w rozsypce z krążkami (kierownica), naśladują jazdę na rowerze trzymając przed sobą kierownicę, dopasowują ruch do zmieniającego się tępa utworu muzycznego. Na przerwę w muzyce nauczycielka akompaniuje na bębenku marsz – dzieci spacerują po sali, na dźwięk muzyki ponownie naśladują rowery.

3.    Podział dzieci na grupy:
Każde dziecko podchodzi do swojego krzesełka i bierze opaskę, którą następnie zakłada na rękę. W ten sposób dzieci zostają podzielone na 3 grupy ze względu na kolor opaski.

4.    Wakacyjne podróże” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń:
- Czym podróżowaliście podczas  wakacji?
- W jaki sposób poruszał się pojazd, którym podróżowaliście?
- Jak czuliście się podczas podróży?
- Co robiliście, aby nie było wam nudni podczas podróżowania?
- Co to znaczy „środek transportu”?
- Co mogą przewozić środki transportu?

5.    „Czy to prawda?” – zagadki słuchowe:
Dzieci dostają po dwa kartoniki w kolorze zielonym i czarnym. Zielonemu przyporządkowuje się odpowiedź TAK, czarnemu NIE. Nauczycielka mówi dzieciom, że będą odpowiadały w inny sposób, tak, żeby każde dziecko mogło samodzielnie odpowiedzieć na pytania. Nauczycielka zadaje pytanie a każde dziecko odpowiada na nie poprzez podniesienie odpowiedniego kartonika. Złe odpowiedzi są poprawiane i wyjaśniane na bieżąco.
- Czy samochodem można podróżować nad morze?
- Czy statek może płynąć po morzu?
- Czy duży rower ma 4 koła?
- Czy Samochód ciężarowy przewozi ludzi?
- Czy skuter wodny może jechać po ulicy?
- Czy samolot zatrzymuje się na skrzyżowaniu?

6.    Co pływa, co jedzie, a co lata?” – ćwiczenia w klasyfikowaniu:
Nauczycielka informuje dzieci, że w sali ukryła koperty i plansze z zadaniami dla każdej grupy. Koperta ma oznaczenie zgodne z kolorem opaski na ręku dziecka. Dzieci muszą samodzielne je odnaleźć, wypakować i obejrzeć co one zawierają. Są to obrazki przedstawiające różne środki transportu.
Dzieci je oglądają, podaja ich nazwy oraz wypowiadają się na temat ich przeznaczenia.

Chętne dzieci dzielą nazwy na sylaby oraz wyodrębniają pierwsza głoskę.
Nauczycielka pyta dzieci w jaki sposób można byłoby obrazki. Dzieci podają swoje propozycje.
Wspólnie zostaje ustalony sposób podziału środków transportu ze względu na to, czy poruszają  się po wodzie, lądzie czy w powietrzu.
Dzieci w każdej z grup mają planszę przedstawiającą morze, powietrze oraz ląd. Zadaniem dzieci z każdej grupy jest odnalezienie obrazków przedstawiających właściwe pojazdy i naklejenie ich na swojej planszy. Nauczycielka pyta dzieci z grupy co zrobią z niepasującymi obrazkami?(oddadzą właściwej grupie)
Plansza przedstawiająca ląd zostaje przydzielona grupie dzieci, które lepiej sobie radzą w zadaniach od pozostałych. Ich zadanie jest utrudnione, gdyż muszą dodatkowo pogrupować wybrane pojazdy ze względu na ilość kół. Na pierwszej drodze umieszczają pojazdy dwukołowe, na drugiej czterokołowe a na trzeciej te, które mają więcej niż 4 koła.

Podsumowanie pracy grup: Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie pojazdy znajdują się na waszej planszy?
- Ile ich jest?
- Czy praca w grupie była łatwa?
- Jakim środkiem transportu chcielibyście podróżować w przyszłości?
- Jakie jeszcze inne pojazdy mogłyby znaleźć się na waszej planszy?( potem je dorysujemy)

7.    „Myjnia samochodowa” – zabawa ruchowa:
Dzieci dobierają się w 4-osobowe grupy, troje dzieci ustawia się w szeregu i staje w rozkroku, czwarte to samochód, który wjeżdża do myjni – wchodzi n a czworakach do tunelu. Dzieci naśladują czynności:
- polewanie wodą – gładzenie po plecach
- skropienie szamponem – delikatne stukanie paluszkami
- szorowanie – lekkie drapanie
- spłukiwanie – gładzenie
- suszenie – gładzenie raz jedną, raz drugą dłonią.

8.    Podsumowanie i ocena zajęć:
Nauczycielka pyta dzieci co było najciekawsze podczas zajęć, czego się nauczyły, co było trudne a co łatwe.
Na zakończenie dzieci wrzucają do koszyka wybrany kartonik: zielony jeśli zajęcia im się podobały lub czarny jeśli nie.

Początek strony