Joanna Żarniewska
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA GRUPY DZIECI 3- 4- LETNICH
Temat zajęcia: „W świecie trójkątów” – zabawy matematyczne


Cele:

•    rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
•    utrwalenie znajomości trójkątów
•    utrwalenie znajomości kolorów
•    rozwijanie wrażliwości na kształty
•    rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego
•    aktywny udział w zaproponowanych zabawach
Metody: podająca, aktywizująca, praktycznego działania
Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Środki dydaktyczne: klocki Dienesa, plakietki w kształcie trójkątów, pałeczka gazetowa, słomki do napojów, duże sylwety figur: koła, kwadratu, trójkąta, prostokąta, mazaki, przedmioty w kształcie figur, karty pracy indywidualnej, instrument - trójkąt

Przebieg:

 1. „Klask” – zabawa na powitanie. Nauczycielka przesyła klask w prawą stronę. Dzieci przekazują go dalej. Na zakończenie wszyscy wykonują jedno wspólne klaśnięcie.
 2. Nazywanie figur geometrycznych przedstawionych na tablicy, ozdabianie ich: dorysowanie piegów, grzywki, wąsów, okularów.
 3. „Trójkątna Karolina” – odczytanie utworu N. Usenko, zwrócenie uwagi na występujące w nim figury – trójkąty.
 4. Rysowanie trójkątów w powietrzu, palcem na dywanie, układanie trójkąta z pałeczek gazetowych oraz ze słomek do napojów.
 5. „Przedstaw się…”. Dzieci mają plakietki – trójkąty w różnych wielkościach i kolorach. Przedstawiają się mówiąc np: Jestem małym, zielonym trójkątem.
 6. Zabawy z trójkątami (przy muzyce):
  - wywołane trójkąty obiegają koło
  - dzieci dobierają się w pary tak, by każde z nich miało trójkąt w innym kolorze, potem w tym samym kolorze, trójkąt tej samej wielkości, trójkąt różnej wielkości.
 7. „Kolor taki, jak…”. Nauczycielka pokazuje trójkąty w różnych kolorach.    Dzieci określają kolory i dopowiadają, co może być w takim kolorze, np. zielony jak trawa.
 8. "Trójkąt – nie trójkąt”. Nauczycielka pokazuje dzieciom różne przedmioty przypominające figury geometryczne.  Jeśli dostrzegą trójkąt -  klaszczą w ręce mówiąc: tak tak tak, jeśli rozpoznają inną figurę -  stukają w dywan mówiąc: nie nie nie.
 9. Segregowanie klocków w kształcie figur geometrycznych – zabawa ze współzawodnictwem indywidualnym.
 10. „Dorysuj” – karty pracy indywidualnej. Zadaniem dzieci jest stworzenie rysunku z trójkątem w roli głównej. Prezentacja prac.
 11. „Słuchaj i skacz” – zabawa ruchowa. Dzieci skaczą zgodnie z rytmem wystukiwanym na trójkącie.
Początek strony