Grażyna Durek 

Scenariusz zajęć otwartych
Realizacja programu autorskiego
Temat: Wiosenne wędrówki z piosenką, tańcem i zabawą.

Cele:
• Budzenie i rozwijanie ekspresji artystycznej i ruchowej, wyobraźni i inwencji twórczej.
• Kształcenie poczucia rytmu. 
• Rozwijanie procesów hamowania i pobudzania
• Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie


Cele operacyjne
Uczeń:
- improwizuje zjawiska przyrody
- interpretuje ruchem tekst i melodię piosenki,
- swobodnie porusza się zgodnie ze słyszanym rytmem,
- przejawia twórczą aktywność w obcowaniu z muzyką i tańcem,
- reaguje w określony sposób na przerwę w muzyce,
- potrafi współpracować w grupie,
- uczestniczy we wspólnych zabawach
Metody: śpiew, taniec, zabawy przy muzyce, działania twórcze- improwizacje ruchowe. 
Formy: zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: magnetofon, odpowiednie nagrania utworów muzycznych i piosenek, 
kolorowe kartki, flamastry, kolorowa miotła, plansza-termometr uczuć.
Przebieg:
I. Działania wstępne:
1. Wizytówki – wykonanie kolorowej wydzieranki z imieniem – skojarzenie 
z wiosną.
2. Piosenka –powitanka.
Stańmy wszyscy razem w kole (gest wyciągniętych dłoni), 
złączmy swoje ręce (podanie rąk w kole).
Zatańczymy, zaśpiewamy, jak w naszej piosence (lekkie kołysanie).
Do przodu krok, do tyłu krok i kilka drobnych kroków w bok, 
I młynek w przód i młynek w tył (ruchy wynikające z tekstu),
żebyś dziś wesoły był (obrót z uniesionymi w górę rękoma).
Hej! (klaśnięcie przed sobą).
II. Zabawa przy muzyce „Wiosenna pogoda”.
Nauczyciel opowiada o wiosennej pogodzie, pokazuje odpowiednie gesty, dzieci powtarzają w rytm muzyki: Wiosną czasami pada deszcz – unosimy ręce do góry i poruszając palcami opuszczamy powoli w dół. Wieje wiatr- uniesione w górę ręce poruszają się w prawo i w lewo. Zdarzają się burze, błyskawice –klaszczemy, grzmoty – tupiemy. Po burzy na niebie pojawia się tęcza – wzniesione do góry ręce zataczają półkola.

 

...

Całość publikacji dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony