Beata Smolińska

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy szkolnej
Temat : Jedzmy owoce i warzywa. Przygotowanie sałatki owocowej.


Cel ogólny :
• wdrażanie racjonalnych sposobów i nawyków żywieniowych

Cele szczegółowe:
• rozpoznawanie zgromadzonych warzyw i owoców za pomocą wzroku, smaku, dotyku, węchu;
• wyszukiwanie informacji na temat wartości odżywczych warzyw i owoców;
• kształtowanie dobrego klimatu w grupie
• przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowania sałatki owocowej;
• wspólne przygotowanie sałatki i kulturalne jej spożycie

Uczeń:
• rozpoznaje za pomocą zmysłów owoce i warzywa;
• wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin potrzebnych dla zdrowia;
• przestrzega zasad higieny podczas przygotowania sałatki owocowej;
• bezpiecznie posługuje się nożem;
• kulturalnie spożywa posiłek;
• zgodnie współpracuje w grupie;
Czas trwania : 2 godziny

Metody:
• aktywizujące – burza mózgów, praca w małych grupach
• gry i zabawy interakcyjne
• działanie praktyczne

Środki dydaktyczne: różne owoce i warzywa, kolorowe brystole, tablica, kreda, Encyklopedie Zdrowia -4 egz. , czasopisma „ Zdrowie” , „ Uroda”, deski do krojenia, noże, miski, salaterki, plastikowe talerzyki, obrusy, fartuszki, serwetki

Przebieg zajęć:
1. Powitanie
Witam wszystkie dzieci które :
- dziś rano zjadły śniadanie
- zabrały do szkoły owoc
- mają dobry humor
- są głodne
- wczoraj zjadły surówkę warzywną w czasie obiadu
Uczniowie , którzy czują się powitani, klaszczą w dłonie.

2. Zagadka owocowo - warzywna „ Co to jest?”
Dzieci kolejno wkładają rękę do worka i przez dotyk rozpoznają przedmiot, podają jego nazwę, następnie wyjmują z worka i sprawdzają , czy prawidłowo odgadły .

3. Podział zgromadzonych darów na dwie grupy: warzywa i owoce , a następnie uzupełnienie tabeli , podanie tematu zajęć.

OWOCE  WARZYWA 
 Jabłko, gruszka, morela brzoskwinia , winogrona, śliwka, rodzynki, itp.  Ziemniak, burak, marchew,
pietruszka seler, por, cebula, itp.

 

4. Wypowiedzi uczniów na temat „ Dlaczego warto jeść warzywa i owoce?”

Nauczyciel zapisuje wszystkie odpowiedzi na tablicy a następnie wspólnie z dziećmi dokonuje oceny wszystkich propozycji . Wybór najlepszych pomysłów.

5. Zagadka owocowo- warzywna „Co to jest?”
Chętni uczniowie mają zasłonięte oczy , nauczyciel daje im do powąchania pokrojone warzywa lub owoce. Uczniowie zaś próbują odgadnąć ich nazwę .

6. Praca w małych grupach wybranych losowo. Zadaniem każdej grupy jest odszukanie informacji w różnych źródłach i udzielenie odpowiedzi na pytanie.
I grupa - Co to są witaminy?
II grupa - W jakich produktach jest najwięcej witaminy A?
III grupa - W jakich produktach jest najwięcej witaminy B?
IV grupa - W jakich produktach jest najwięcej witaminy C?

7. Prezentacja odpowiedzi.
Nauczyciel zwraca uwagę na wykorzystanie warzyw i owoców w lecznictwie
( produkcja leków), kosmetologii ( produkcja kosmetyków pielęgnacyjnych),
w codziennym żywieniu.

8. Zabawa „ Czy wiesz, co jesz?”
Nauczyciel kroi owoce i warzywa na małe kawałki, następnie częstuje nimi chętnych uczniów, którzy mają zasłonięte oczy. Uczniowie ci próbują odgadnąć, co jedzą.

9. Ustalenie czynności wykonania sałatki owocowej , zapis ich na tablicy:

  • umycie rąk i owoców
  • pokrojenie owoców w kostkę
  • przełożenie owoców do dużej miski
  • dodanie jogurtu
  • dokładne wymieszanie sałatki
  • przygotowanie stołu do spożycia sałatki owocowej
  • wspólna degustacja

10. Przygotowanie sałatki owocowej – praca w małych grupach.
- Nauczyciel sprawdza czy każdy uczeń ma fartuszek , deskę do krojenia i odpowiedni nóż.
- Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczne posługiwanie się nożem.

11. Przygotowanie stolików – porządkowanie , nakrycie obrusem i wspólna degustacja

12. Podsumowanie zajęć:
- Dlaczego należy myć ręce i owoce przed przygotowaniem posiłku i jego spożyciem?
- Jakie witaminy zawarte są w waszych sałatkach owocowych?
- Czego dowiedziałyście się podczas zajęć?

13. Porządkowanie sali po skończonych zajęciach.

 

Początek strony