Agnieszka Fidziukiewicz, Anna Brzęś

Jeden z modułów programu profilaktycznego XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz scenariusz spotkania z rodzicami w ramach wywiadówki profilaktycznej.
ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU

 

CELE:
• monitorowanie zachowań młodzieży na terenie szkoły
• dostarczanie uczniom informacji o alkoholu oraz jego wpływie na organizm młodego człowieka
• dostarczanie rodzicom wskazówek pomocnych w zapobieganiu piciu alkoholu przez młodzież
• wskazanie uczniom możliwości unikania zagrożeń związanych z piciem alkoholu i sposobów radzenia sobie z nimi
• ukazanie perspektyw zdrowego stylu życia (promowanie zdrowego stylu życia)
• wykształcenie wśród uczniów umiejętności skutecznego odmawiania
• ukazanie wpływu alkoholu na życie uczuciowe młodzieży
• przekazanie rodzicom informacji o aktach prawnych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony