Scenariusz zajęć pt. „Szlachetne zdrowie...”
mgr Joanna Ejsmont


Do wykorzystania na zajęciach: wychowania do życia w rodzinie lub godzinie wychowawczej

Cele: zachęcenie uczniów do dbałości o własne zdrowie psychiczne i fizyczne
Uczeń:
- wymienia podstawowe substancje mineralne konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- podaje główne źródła ich występowania
- wymienia skutki niedoborów substancji mineralnych
- podaje przykłady świadczące o wpływie psychiki na ciało i ciała na psychikę człowieka
- dostrzega i tłumaczy konieczność troski o ciało i psychikę człowieka.
Metody:
- prezentacja, pogadanka heurystyczna

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna pt: „Szlachetne zdrowie…”, komputer, projektor, malutkie cukierki z sokiem witaminowym

Treści:
1. PSYCHE i SOMA. Psychiczno-fizyczna jedność człowieka.
2. W jaki sposób możemy troszczyć się o swoje zdrowie.
3. Podstawowe substancje mineralne, źródła ich występowania oraz skutki niedoborów w organizmie dorastającego człowieka.
4. Dobra kondycja ciała oraz jakość życia emocjonalnego jako wartości wpływające na poczucie szczęścia.
5. Konieczność przejmowania przez młodych ludzi odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uwagi do realizacji zajęć:
- Tempo wyświetlania prezentacji, sposób rozmowy z klasą, nacisk na te lub inne treści - zależy od wieku i wiedzy uczniów a także zapotrzebowania nauczyciela.
- Nauczyciel prezentując kolejne slajdy i ich elementy prowadzi rozmowę z uczniami, wykorzystując ich dotychczasową wiedzę i doświadczenia.
 
...
Całość publikacji do pobrania w pliku: - pobierz w formacie pdf   -
Prezentacja „Szlachetne zdrowie…”: - pobierz w formacie programu PowerPoint  
Początek strony