Scenariusz godziny wychowawczej

Opracowanie:
Beata Zdanowicz Fiedorczuk
ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku


Temat: Wymarzona klasa.

Cel ogólny: terapeutyczny – uczeń zapomina o chorobie, skupia uwagę na lekcji, na treściach edukacyjnych i wychowawczych.

Uczeń potrafi:
-wypowiedzieć swoje marzenia dot. klasy;
-słucha innych wypowiedzi, konfrontuje się z innym zdaniem;
-wymienić czynności , które lubi i potrafi wykonywać w klasie w ciągu dnia;
-ocenia słabe i mocne strony klasy;
-dokonuje analizy możliwości rozwoju relacji w klasie;
-dostrzega najważniejsze wartości w życiu;
Środki dydaktyczne: ankiety, tablica i kreda;

Metody i zadania:
-niedokończonych zdań;
-analizy i oceny sfer działania w szkole;
-prezentacja pracy;
-praca w grupach;

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel wita się z klasą.
 2. Nauczyciel wprowadza uczniow w temat lekcji o wymarzonej klasie – jaka jest wymarzona, idealna klasa?
 3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4 – 5 osobowe. Mają zadanie podzielenia się marzeniami, pragnieniami dotyczącymi klasy. Ważne jest, aby wszyscy się wypowiedzieli, aby mówili o pozytywnych aspektach bycia w grupie - W wymarzonej klasie jestem ... (uczniowie mają dokonczyc zdanie).
 4. Nauczyciel prosi o zapisanie kilku idei typu:   W wymarzonej klasie jestem ...bezpieczny, dobrze się czuję, chce mi się uczyć, chętnie tu przychodzę itd.
 5. Prezentacja pracy grup. Chętni uczniowie prezentują efekty pracy. Nauczyciel zapisuje na tablicy ważne myśli.
 6. Następnie nauczyciel rozdaje ankietę „Planuję swój dzień w klasie”. Uczniowie wypełniają ankietę.
 7. Nauczyciel zbiera ankiety i wspólnie określamy, co jest sukcesem, a co porażką, jak spędzamy nasz czas w klasie, co jest dla nas ważne.
 8. Rozmowa o ankietach i o marzeniach o idealnej klasie, uczniowie starają się dostrzec, co im tak naprawdę przeszkadza w realizowaniu idealnej grupy.
 9. Polecenie dla chetnych: Napiszcie własny tekst dotyczący klasy i wyboru tego, co najważniejsze.
 10. Ewaluacja – Jak się czuliście na zajęciach?


  Ankieta „Planuję swój dzień w klasie”

  1. Interesują mnie -
  2. Najchętniej -
  3. Mam talent do-
  4. Najlepiej czuje się-
  5. Gdy patrzę w lustro-
  6. Moja zaletą jest-
  7. Moją wadą jest-
  8. Nie udało mi się-
  9. Boję się-
  10. Uciekam od-
  11. Nie umiem-
  12. Przykro mi jest-
  13.Wolałbym...
  14.Mam nadzieje, że....
  15.Dla mnie ważne jest.....
  16.Najwięcej czasu w klasie poświęcam na...
  17.W klasie często zapominam o...

Początek strony