Scenariusz zajęć indywidualnych z psychologiem

Opracowanie: Agnieszka Mudrewicz, ZS im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

Temat: „Gąska Balbinka – słuchanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. Rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie samooceny.

Miejsce: Przedszkole 
Uczestnik: dziewczynka l.6
Forma zajęć: praca indywidualna, podążanie za dzieckiem
Środki dydaktyczne: książka z historyjkami obrazkowymi, piłka, gra planszowa.

Cel główny:
- rozwijanie umiejętności społecznych,
- wzmacnianie samooceny,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej (motoryki dużej i małej) oraz poczucia stronności.

Cele zajęć szczegółowe:
- lepsza praca (zintegrowana )obu półkul mózgowych – dziecko umie wykonać ćwiczenia naprzemienne,
- efektywniejsze radzenie sobie z uczuciami (elementy wyrażania swoich uczuć, proszenia o pomoc, radzenia sobie ze strachem) – dziewczynka umie zidentyfikować poczucie strachu poprzez oznaki z ciała i poprosić o pomoc bliską osobę, wie, jak entuzjastycznie wyrażać radość z zabawy,
- dziecko umie dostrzec konsekwencje wyrażania emocji i proszenia o pomoc,
- dziecko umie relaksować się przez oddychanie brzuszkiem.

Przebieg zajęć:
1. Wstęp – wprowadzenie do zajęć.
Gimnastyka naprzemienna – przekraczanie linii środkowej ciała, rysowanie ósemek w powietrzu rękoma i nogami, gimnastyka naprzemienna z piłką (dziecko wykonuje ćwiczenia prezentowane przez psychologa).
2. Gra „Finders” – entuzjastyczne wyrażanie emocji radości, wzmacnianie samooceny dziecka przez wygraną (wspólna gra z ustaleniem zasad).
3. Część zasadnicza – bajka „Gąska Balbinka’.
- zapoznanie z książką (manipulacja dziecka, oglądanie, wybranie historyjki obrazkowej do swobodnej wypowiedzi),
- opowiadanie dziecka o wybranej przez psychologa historyjce obrazkowej („Radzenie sobie ze strachem”). Rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc i mówienia o swoich uczuciach.
4. Zakończenie – zamknięcie zajęć – ćwiczenia oddychania brzuszkiem w siadzie skrzyżnym (dziecko wykonuje ćwiczenia prezentowane przez psychologa).

Początek strony